Thread adapter, fr. M18x1

kr 199,00 SEK

Thread adapter can be used to adapt the thread on the weapon to fit a Stalon silencer with M18x1. The product is installed on the weapon and changes the barrel thread to a M18x1.

Key features:

  • Safe adapter for weapon thread
  • Installed on the weapon thread (only)
  • Available in a wide span of different threads
  • Key grip for stable installation on weapon thread

Thread adapter, M12x1 to M18x1

Thread adapter, M13x1 to M18x1

Thread adapter M14x1 to M18x1

Thread adapter, M15x1 to M18x1

Thread adapter, 1/2-20 unf to M18x1

Thread adapter, 1/2-28 unef to M18x1

Product contains:
Thread adapter

Suitable for:
Weapon/barrel thread

Measurements:
Total length: 20mm
Length of outer thread: 15mm
Length of inner thread: 19mm

Weight:
14-18 gram

Material:
Steel

Color:
Black

Other:
-

Before using the product, read the installation instructions or user manual.

Ensure that the product is compatible with your Stalon silencer or weapon.

Install with threadlocker on weapon threads only.

Vår historia börjar 1989 i en gammal ladugård långt norrut i det svenska höglandet.

Vid den tiden producerade vi precisionsdetaljer för entreprenörer som Volvo, Koenigsegg och andra välkända företag. Vi utvecklade ett enormt öga för detaljer och kvalitet i dessa projekt, vilket blev en nyckel för framtida produktioner och innovationer. År 2007 designade vi vår första ljuddämpare för den svenska marknaden och distribuerade produkterna till lokala vapenbutiker. Två år senare, 2009, förändrades allt. Vi byggde om ladan och optimerade den för utveckling och produktion av ljuddämpare. Brytpunkten 2009 var nödvändig för att kunna uppfylla vår passion:

Att leverera den mest episka upplevelsen någonsin i produkter för jakt och målskytte.

Sedan 2009 har vi skapat syftes-byggda ljuddämpare och tillbehör för jakt och skytte och vi har inga avsikter att göra något annat.

Thread adapter, M12x1 to M18x1

Thread adapter, M13x1 to M18x1

Thread adapter M14x1 to M18x1

Thread adapter, M15x1 to M18x1

Thread adapter, 1/2-20 unf to M18x1

Thread adapter, 1/2-28 unef to M18x1

Product contains:
Thread adapter

Suitable for:
Weapon/barrel thread

Measurements:
Total length: 20mm
Length of outer thread: 15mm
Length of inner thread: 19mm

Weight:
14-18 gram

Material:
Steel

Color:
Black

Other:
-

Before using the product, read the installation instructions or user manual.

Ensure that the product is compatible with your Stalon silencer or weapon.

Install with threadlocker on weapon threads only.

Vår historia börjar 1989 i en gammal ladugård långt norrut i det svenska höglandet.

Vid den tiden producerade vi precisionsdetaljer för entreprenörer som Volvo, Koenigsegg och andra välkända företag. Vi utvecklade ett enormt öga för detaljer och kvalitet i dessa projekt, vilket blev en nyckel för framtida produktioner och innovationer. År 2007 designade vi vår första ljuddämpare för den svenska marknaden och distribuerade produkterna till lokala vapenbutiker. Två år senare, 2009, förändrades allt. Vi byggde om ladan och optimerade den för utveckling och produktion av ljuddämpare. Brytpunkten 2009 var nödvändig för att kunna uppfylla vår passion:

Att leverera den mest episka upplevelsen någonsin i produkter för jakt och målskytte.
Sedan 2009 har vi skapat syftes-byggda ljuddämpare och tillbehör för jakt och skytte och vi har inga avsikter att göra något annat.

Thread adapter, M12x1 to M18x1

Thread adapter, M13x1 to M18x1

Thread adapter M14x1 to M18x1

Thread adapter, M15x1 to M18x1

Thread adapter, 1/2-20 unf to M18x1

Thread adapter, 1/2-28 unef to M18x1

Product contains:
Thread adapter

Suitable for:
Weapon/barrel thread

Measurements:
Total length: 20mm
Length of outer thread: 15mm
Length of inner thread: 19mm

Weight:
14-18 gram

Material:
Steel

Color:
Black

Other:
-

Before using the product, read the installation instructions or user manual.

Ensure that the product is compatible with your Stalon silencer or weapon.

Install with threadlocker on weapon threads only.

Our story begins in 1989 in an old barn far north in the Swedish highlands.

At that time, we produced precision parts for entrepreneurs like Volvo, Koenigsegg, and other well-known companies. We developed a keen eye for detail and quality in these projects, which became a key for future productions and innovations. In 2007, we designed our first silencer for the Swedish market and distributed the products to local gun shops. Two years later, in 2009, everything changed. We rebuilt the barn and optimized it for the development and production of silencers.

The turning point in 2009 was necessary to fulfill our passion:
Delivering the most epic experience ever in products for hunting and shooting.

Since 2009, we have created purpose-built silencers and accessories for hunting and shooting, and we have no intentions of doing anything else.

Thread adapter, M12x1 to M18x1

Thread adapter, M13x1 to M18x1

Thread adapter M14x1 to M18x1

Thread adapter, M15x1 to M18x1

Thread adapter, 1/2-20 unf to M18x1

Thread adapter, 1/2-28 unef to M18x1

Product contains:
Thread adapter

Suitable for:
Weapon/barrel thread

Measurements:
Total length: 20mm
Length of outer thread: 15mm
Length of inner thread: 19mm

Weight:
14-18 gram

Material:
Steel

Color:
Black

Other:
-

Before using the product, read the installation instructions or user manual.

Ensure that the product is compatible with your Stalon silencer or weapon.

Install with threadlocker on weapon threads only.

Vår historia börjar 1989 i en gammal ladugård långt norrut i det svenska höglandet.

Vid den tiden producerade vi precisionsdetaljer för entreprenörer som Volvo, Koenigsegg och andra välkända företag. Vi utvecklade ett enormt öga för detaljer och kvalitet i dessa projekt, vilket blev en nyckel för framtida produktioner och innovationer. År 2007 designade vi vår första ljuddämpare för den svenska marknaden och distribuerade produkterna till lokala vapenbutiker. Två år senare, 2009, förändrades allt. Vi byggde om ladan och optimerade den för utveckling och produktion av ljuddämpare. Brytpunkten 2009 var nödvändig för att kunna uppfylla vår passion:

Att leverera den mest episka upplevelsen någonsin i produkter för jakt och målskytte.
Sedan 2009 har vi skapat syftes-byggda ljuddämpare och tillbehör för jakt och skytte och vi har inga avsikter att göra något annat.

rekommenderade tillbehör

Front 108, X-serien
Läs mer
Front 149, X-serien
Läs mer
Konisk pipbussning, X-serien
Läs mer
Neopren Kamouflage, X-serien
Läs mer
Neopren m. cordura, X-serien
Läs mer
Pipbussning X-serien
Läs mer

recommended accessories

Accessory mount, X-Series
Read more
Open sight, X-Series
Read more
Barrel support, X-Series
Read more
Neoprene w/ cordura, X-series
Read more
Neoprene Camouflage, X-series
Read more
Conical barrel support, X-Series
Read more