stalon PRoduktguide

Att välja ljuddämpare är oftast busenkelt och självklart, men det finns anledningar och tillfällen då valet av ljuddämpare inte är fullt så lätt. En ljuddämpare innehåller ofta flera tekniska egenskaper och smarta lösningar som ska jämföras mot design, storlek och hållbarhet. Ljuddämparens fördelar och nackdelar ska vägas mot varandra och resultera i det som passar dig och dina behov bäst. Är man väl medveten om detta kommer valet av ljuddämpare bli mycket enklare.

Vi på Stalon har över femton års erfarenhet av ljuddämpare för jakt. Vi har testat och jämfört olika egenskaper som är viktiga för jägaren, både på kort och lång sikt. Trots detta är vi inte fullärda och det finns oändligt mycket att utforska på området ljuddämpare - både för att göra dem mer effektiva, mindre i storleken och mer hållbara.

Vi har valt ut ett antal ämnen som kan vara viktiga att känna till och lära sig mer om när man står inför valet av ljuddämpare. Vissa av dessa ämnen är speciellt viktiga för några jägare, medan andra kanske inte spelar lika stor roll.

Välja ljuddämpare efter jaktform

När vi tillverkat våra ljuddämpare har vi utgått från tre jaktformer som vi anser är de vanligaste; rörlig jakt, vakjakt och en blandning av flera olika typer. Egenskaper som är viktiga för jägaren som rör sig mycket är till exempel låg vikt, kort förlängning och god balans. Dessa kan rent av vara angörande för att ens kunna utöva jakten så som man önskar. Som hundförare vill man till exempel gärna ha en liten och smidig ljuddämpare som gör det möjligt att röra sig tyst i skog och mark.

Vid lugnare jaktformer kan man istället med fördel titta på större ljuddämpare. Vikt och längd blir inte lika viktiga när man till exempel är passkytt. Istället blir egenskaper som bästa tänkbara reducering av rekyl och pipuppslag än mer betydande. För att kunna avlossa ett skott med utmärkt precision på längre avstånd är dessa funktioner nödvändiga.

För att hitta en ljuddämpare till jägaren som vill använda samma ljuddämpare till flera olika jaktformer kommer någon egenskap behöva kompromissas till förmån för en annan. De olika egenskaperna hos den specifika ljuddämparen måste tas med i beräkningen för att hitta en passande modell.

Välja ljuddämpare efter kaliber

Det första man tittar efter när man väljer ljuddämpare är vilken kaliber som finns tillgänglig. Alla ljuddämpare är optimerade för ett antal olika kalibrar; vissa för mindre, vissa för mellankalibrar och vissa för kraftigare. Oftast finns en speciell ljuddämpare tillgänglig för samtliga kalibrar, men är anpassade att prestera bäst i några specifika.

Ljuddämparen kommer också att reducera ljudnivån olika beroende på vilken kaliber den används med. En modell kan passa utmärkt till en viss kaliber men kommer inte alls ge samma resultat i en kraftigare. Detsamma gäller reducering av rekyl; för större kalibrar kommer en mindre ljuddämpare inte göra någon avsevärd skillnad.

Välja ljuddämpare efter effektivitet och ljudreducering

Effektivitet är ofta synonymt med en längre ljuddämpare framför mynning. Att en ljuddämpare med större volym dämpar ljudet bättre än en liten kan vara en vanlig uppfattning. Vi anser dock att detta inte är hela sanningen - det finns lösningar som tar sig runt de frågetecken och förutfattade meningar som cirkulerar kring storlek och ljudreduktion. Med hjälp av tekniskt avancerade lösningar och kunskap kan en ljuddämpare som förlänger 108 millimeter vara minst lika effektiv som en med 150 millimeter förlängning.

Piplängden spelar också roll för den upplevda ljudreduceringen. En förändring i piplängd kan ha större inverkan på ljudnivån än om man byter kaliber. En kort pipa påverkar inte bara ljudnivån utan även rekyl, temperatur och så vidare.

välja ljuddämpare efter vikt och storlek

En liten och lätt ljuddämpare är ofta lite mindre effektiv än en stor.  Låg vikt innebär dessutom att ljuddämparen är mindre tålig, och kan till exempel inte användas för skytte. Återigen vill vi bevisa att det är möjligt att kombinera dessa egenskaper för att upplevelsen ska bli bättre än förväntat. Vi har lyckats framställa ljuddämpare som har både låg vikt och fantastisk hållbarhet för ett intensivare skytte. Vi rekommenderar dock att alltid vara uppmärksam på temperaturen i ljuddämparen.

välja ljuddämpare efter design och hållbarhet

Våra ljuddämpare är tillverkade för att klara av alla typer av jakt och de flesta former av skytte, som till exempel övningsskytte och skjutbiografer. Design och funktion går hand i hand och vi har utvecklat ljuddämpare där varje detalj fyller en viktig uppgift. Ytbehandlingen är ultramatt med syftet att inte vara ett störande objekt, reflektera ljus i kikarsiktet eller - för den delen - skrämma vilt. Kanten mot vapnets pipa är rundad för att skapa en strömlinjeformad design med målet att inte fastna i kvistar, ryggsäcken eller liknande. Pipbussningen som är placerad i ljuddämparens bakre kant finns som ett extra stöd och en ytterligare säkerhet om olyckan skulle vara framme och man råkar stöta i vapnet. Alla våra ljuddämpare, förutom en, har en teleskopisk design. Detta innebär att en del av ljuddämparen sträcker sig bakåt över pipan och skapar en god balans i hela vapnet. Alla dessa små element spelar stor roll för användaren, även om man kanske inte har det i åtanke precis nu.

Våra ljuddämpare är anpassade för i princip alla gängor och pipdimensioner, upp till 22,5 millimeter. Vårt huvudfokus är att tillverka ljuddämpare som ger kortförlängning och låg vikt. Har man ett kort och kompakt vapen vill man ha en ljuddämpare därefter, annars finns risken att ett lätt vapen blir framtungt. Ljuddämparen och vapnet ska tillsammans skapa harmoni.

Välja ljuddämpare efter smarta lösningar

Vår X-serie som består av sex olika modeller är en ytterst flexibel uppsättning ljuddämpare. Alla modeller tillhör ett system där fronterna är möjliga att byta till en annan. Man kan välja en annan längd på fronten eller till och med en annan kaliber. Det är ett enkelt system som bygger på filosofin att upplevelsen av jakt ska bli så bra och enkel som möjligt. Med det utbytbara frontsystemet blir det möjligt att variera fronter, eller bakdelar, efter den jaktform som ska utövas eller det behov som ska tillfredsställas just nu.

Våra ljuddämpare kan också optimeras efter eget tycke och smak. Vi har ett brett utbud av tillbehör som kan användas för att anpassa ljuddämparen efter egna önskemål.

välja ljuddämpare efter enkelhet

Vi har inga lösa delar eller detaljer som måste bytas ut eller underhållas. Våra ljuddämpare kräver inte heller någon avancerad rengöring, utan ett väldigt simpelt underhåll gör att ljuddämparen håller i många år. De flesta ljuddämpare är också delbara vilket gör skötseln ännu enklare.

välja svensktillverkat

Alla våra detaljer, från råmaterial till färdig produkt, tillverkas i Lappland. Varje ljuddämpare är född, ritad och utvecklad, testat och till slut färdigproducerad i vår fabrik i Stalon. Varje detalj i våra ljuddämpare har sitt ursprung från den jakt vi bedriver i den norrländska vildmarken och varje del är producerad ett stenkast från våra jaktområden. De är testade i de mest extrema förhållanden som man kan mötas av i norra Sverige. Så har det alltid varit, och så kommer det alltid vara.

välja tillverkarens passion

Vi är inte en vanlig industri som masstillverkar slumpmässigt valda produkter. Vi är inte en industri som tillverkar utan eftertanke. Vi är inte en industri som utvecklar produkter utan känsla. Vi är jägare som producerar ljuddämpare i världsklass. Vi är jägare med känsla och kunskap.

Passionen för jakt i kombination med ett enormt intresse för teknik är de stora grundstenarna i produktionen av Stalon ljuddämpare. Vi har alla tagit med våra erfarenheter och upplevelser för att tillsammans utveckla ljuddämpare som passar jägare som vet vilka egenskaper en bra produkt har.

I vårt levnadssätt är naturen det viktigaste vi har som gör livet möjligt att leva fullt ut. Den känsla, kultur och livsstil som vi åtnjuter är möjlig på grund av den omgivning vi har. Därför värnar vi om den och det genomsyrar hela vårt tankesätt.

Vi bryr oss om naturen och vårt fotavtryck i den. Därför har vi installerat solceller och du kan känna dig trygg när vi säger att 10% av våra ljuddämpare är tillverkade av förnybar energi. Vi tillverkar bara på order vilket innebär att vi inte har något restlager och inga produkter har tillverkats i onödan. Allt material återvinns och våra produkter levereras i 100% klimatkompenserade förpackningar. Framtiden ligger i våra händer och vi vill göra vad vi kan för att den ska bli så bra som möjligt.

förklaring av jaktformer

drevjakt

Drevjakt är kanske den mest intensiva jaktform som kan utövas. En linje med drevkarlar (ofta i sällskap med hundar) driver viltet mot en kedja av väntande passkyttar. När ett område genomsöks och driver på rätt sätt, är det inte ovanligt att många olika arter av vilt kan dyka upp i pass. Vildsvin är utan tvekan det absolut vanligaste viltet under drevjakt, men också många andra vilt är möjliga att se, så som dovhjort, kronhjort, rådjur, räv, fasan, kanske till och med mufflonfår och älg, allt beroende på hur den lokala tillgången på viltarter är. Oavsett om du är drevkarl eller passkytt så är vissa egenskaper på din utrustning viktig för drevjakt. Vi tycker det är viktigt att välja ljuddämpare och dess egenskaper baserat på vilken jaktform som ska utövas.

För drevjakt rekommenderar vi ljuddämpare som tillåter jägaren att röra sig snabbt för att enkelt kunna följa ett springande vilt. Flexibilitet och/eller "lätt-att-bära" är också egenskaper som kan upplevas viktigt för drevjakt. En Stalon ljuddämpare som tillåter snabba rörelser är ofta lätta och ger en kort förlängning av vapnet. Dessa två egenskaper är sällan synonymt med egenskaper som: Maximal ljudreducering och minimal rekyl, ofta måste någon egenskap "offras" för att kunna få det bästa i någon annan egenskap.

A wild boar in the summertime, the sun is shining. Representing driven hunt.

VAKjakt/smygjakt

Vakjakt/smygjakt är en av de mest krävande, men samtidigt fridfullaste jaktformer. Metoden utförs bäst i öppna eller delvis öppna landskap, där jägaren kan lokalisera vilt på distans och invänta läge eller smyga närmare utan att skrämma viltet. Vakjakt/smygjakt ger dig ett antal taktiska och strategiska fördelar gentemot den mindre disciplinerade metoden att bara gå omkring med ett vapen i hopp om att stöta upp vilt. Vakjakt/smygjakt i öppna landskap ger dig möjligheten att söka igenom stora områden med hjälp av att bara spana istället för gå omkring på samma område. Vakjakt/smygjakt uttövas oftas vid jakt på rådjur, dovhjort, kronhjort, räv, mufflon, älg med flera, beroende på hur den lokala tillgången på viltarter är.

Den rekommenderade ljuddämparen för en lyckad vakjakt/smygjakt varierar beroende på hur du planerar att genomföra jakten. Vanligtvis, spenderar jägare många timmar vakande och/eller smygande för att endast under ett par sekunder få möjlighet att avlossa ett bra skott på vilt. Ljuddämpare bör vara lämplig för vapnet och anpassad för alla timmar av vakande/smygande, men samtidigt utmärkt för de få sekunder jägaren får ett läge. En ljuddämpare med bästa reducering av så väl ljud som rekyl och pip uppslag är viktiga egenskaper för att kunna avlägga ett skott med utmärkt precision, speciellt på lite längre avstånd och/eller ett uppföljande skott. För att få dessa egenskaper behöver du titta närmare på någon av de större/längre Stalon ljuddämparna. Ofta går ljudreducering och rekylreducering hand i hand med varandra.

En älgtjur.

allsidig jakt

Allsidig jakt är en bra mix av olika jaktformer, det vill säga både rörlig jakt med snabba rörelser och lugn och fridfull jakt med stabilt skjutstöd, en svår mix där det flesta egenskaper är likvärdigt viktiga för jägaren. Den allsidiga jakten är något som vi tror att de flesta utövar om man är en inbiten jägare. ofta med utrustning och tillbehör som passar för enskilda discipliner. Allsidig jakt utmanar jägaren att välja utrustning baserat på enskilda jaktformer, medans viss utrustning fungerar utmärkt för alla tillfällen.

För allsidig jakt och om jägaren vill hålla sig till endast en Stalon ljuddämpare, så måste de olika egenskaperna på ljuddämparen tas med i beräkningen när du ska välja modell. Vissa egenskaper går helt enkelt inte att kombinera och måste därför "offras" till förmån för en annan som är viktigare för jägaren. Det är utan tvivel svårast att välja en modell av ljuddämpare som ska passa alla jaktformer, så länge man inte väljer en ljuddämpare för varje jaktform.

En jägare på ett öppet fält.

våra LJUDDÄMPARE

VICTOR-serien består av två unika modeller i varierande längd, vikt och prestanda. Båda modellerna är designade med en teleskopisk konstruktion för att skapa en bättre balans av både ljuddämparen samt vapnet den installeras på.

Stalon RF är utvecklad för att ge en utmärkt reducerande effekt för alla kantantända kalibrar. Oavsett om Stalon RF används med en långsam kaliber med lite krut eller en snabb och het kantantänd magnum kaliber, så kommer ljuddämparen att reducera ljudet nära på lika mycket.

Läs mer
Stalon logo.