Vad är ljud och hur mäter vi det?

MIL-STD-1474D, den långa förkortningen som vi förkortar ännu mer till MIL-standard. Military Standard - ja, kärt barn har många namn - är den nuvarande standarden för att mäta ljudnivåer från ett skjutvapen och/eller ljuddämpare. Denna standard specificerar ett antal faktorer för hur testet ska utföras för att få ett ärligt och exakt resultat. I alla våra ljudmätningar använder vi MIL-STD-1474D enligt villkoren för standarden, och genom detta kan vi presentera ett korrekt resultat av ljudreducering för våra ljuddämpare.

VILKET LJUD KAN EN LJUDDÄMPARE REDUCERA?

Att mäta ljudnivån på ett skjutvapen eller ett skjutvapen med en ljuddämpare kräver stor erfarenhet och kunskap i ämnet. Det typiska ljudet, eller "smällen" från ett skjutvapen genereras från två saker, det ena är ett plötsligt frigöring av heta, högtrycksdrivande gaser i loppet/pipan på skjutvapnet och det andra är ljudet av kulan som färdas i överljudsfart (överljudsknall).


Ljudet från kulan, eller projektilen som skjuts iväg, uppstår långt utanför skjutvapnet och skjutvapen med ljuddämpare monterad, och kan således inte hanteras eller reduceras med hjälp av en ljuddämpare. Ljudet från när kulan färdas i överljudsfart (överljudsknallen) eller från när kulan träffar något är av en betydligt högre ljudnivå än vad många tror. Det kan man till exempel höra om man skjuter på ett öppet fält jämfört med om man skjuter i en tät granskog, där ljudet studsar tillbaka med högre kraft än på det öppna fältet. Det ljud som uppstår från de heta, högtrycksdrivande gaserna är de gaser som uppstår från själva krutexplosionen. Dessa gaser har ett otroligt högt tryck och skapar ett impulsljud när de lämnar loppet/pipan och snabbt expanderar till det tryck vi har i omgivningsluften. Det är också dessa gaser som vi med framgång kan reducera med hjälp av teknik i en ljuddämpare. Detta gör vi genom att sakta ner och minska trycket på gaserna innan de släpps ut i atmosfären (omgivningsluften).

No items found.

ATT FÅ ETT TILLFÖRLITLIGT RESULTAT

Den nuvarande standarden - eller den vanligaste standarden - för att mäta ljudnivåer från ett skjutvapen och/eller ljuddämpare är MIL-STD-1474D. Stalon AB använder denna metod för alla ljudnivåmätningar, exakt enligt villkoren för standarden. Detta är en mycket viktig procedur för att kunna presentera ett exakt och korrekt resultat av Stalons ljuddämpare.

MIL-STD-1474D specificerar den exakta proceduren och hur testet ska utföras, inklusive typ av ljudnivåmätare, mikrofonpositioner, operatörspositioner, omgivningen, etc. Den anger värden som är av högsta vikt för att ljudmätningen ska ske på ett korrekt sätt och ge ett tillförlitligt och kontinuerligt resultat.


Något som är viktigt att ha kännedom om när man diskuterar hur mycket ljud en dämpare reducerar är hur själva ljudmätningarna gått tillväga. Vi mäter ljudnivå enligt en rådande standard som vi kortar ner till MIL-standard (läs mer om den här), vilken anger exakta positioner för varje modul och teknisk utrustning som ska användas. Där mäter man ljudet 100 centimeter och 90 grader till vänster från ljuddämparens mynning. Om man önskar kan man även lägga till en referensposition vid skyttens öra, och då kommer resultatet att bli ungefär 8-10 dBc lägre. Till exempel skulle Stalon VICTOR som reducerar ljudet ner till cirka 141 dBc enligt MIL-standard (.308w) istället visa cirka 132 dBc på mätaren uppmätt ”vid skyttens öra”. Likväl skulle XE149 som reducerar ljudet till 132,5 dBc vid mynning visa omkring 123,5 dBc ”vid skyttens öra”.


Att genomföra en ljudmätning ”vid skyttens öra” blir problematiskt av flera anledningar. Förutom ljuddämparens egna förmåga att reducera ljudet så kommer också avståndet från mätare ”vid skyttens öra” och ljuddämparens mynning att påverka resultatet avsevärt. Lek med tanken att vi har en ljuddämpare som är väldigt kort men effektiv, som testats med ett vapen med kort pipa. Denna ljuddämpare ska sedan jämföras mot en ljuddämpare som är väldigt lång och inte speciellt effektiv, dessutom som testas med ett vapen med lång pipa. Resultatet för båda ljuddämparna kommer att bli missvisande, eftersom det kan skilja flera decimeter från mätaren och mynningen mellan båda testerna. Det kan till och med vara så att den långa, som är mindre effektiv, visar en lägre ljudnivå än den som egentligen har mer effektiv ljudreducering.


Det som diskuterats ovan kommer såklart även innebära olika upplevelser för dig som skytt. Val av kaliber är det främsta påverkande faktorn men även piplängden kan göra att ljudet kanske upplevs olika mellan olika användare.

No items found.

SÅ MÄTER VI

MIL-STD-1474D anger två alternativ för placering av ljudmätaren (mikrofonen), eller snarare en (1) med möjlighet att lägga till en referensposition vid "skyttens öra”.


Den förstnämnda och den viktigaste positionen för ljudmätaren är placeras i 90 graders vinkel, 100cm vänster om ljuddämparens mynning. Både ljudmätaren och ljuddämparen ska vara 160cm ovan mark och gräset ska vara kortklippt. Denna position ger den faktiska ljudreduceringen av ljuddämparen, medan positionen "skyttens öra" är en referensposition för att mäta ljudnivån för användaren. Vill man mäta referenspositionen bör ljudmätaren placeras på samma sätt som vid den första positionen, men nu vid "skyttens öra”, och det vill säga 15cm från pipans axel (siktlinje) och på motsatt sida av utkastaren av tomma hylsor.


Positionen vid "skyttens öra" tar inte hänsyn till hur lång/kort skjutvapnets pipa är och/eller ljuddämparens längd framför skjutvapnet, vilket kommer resultera i ett oregelbundet resultat beroende på skjutvapnets och ljuddämparens längd. Ju längre bort ljudmätaren är från källan, desto lägre blir ljudnivåerna. Med andra ord är "skyttens öra" inte ett korrekt sätt att mäta en ljuddämpares direkta ljudreducering utan kan istället användas som en referens för användaren.


Alla Stalon ljuddämpare testas och mäts enligt MIL-STD-1474D och i 90 graders vinkel, 100cm vänster om ljuddämparens mynning. Kvaliteten och regelbundenheten på alla våra ljudnivåmätningar är därför 100% säkra.


Den utrustning vi använder är följande:

Mätare: Larson Davis LXT1 QPR, Digital, High precision (Type 1)

Detektor: Larson Davis, Peak, High pressure, Range: 54dB to 185dB


Se mer data i illustrationen ovan.

rekommenderad läsning

En skogsmulles berättelse - Mirandas kärlek i livet
Elak, skällig, envis - rena rama djävulen. Kärt barn...
Läs mer
"Om lyckan är att skjuta finns det inte många lyckliga jaktdagar"
Det äkta paret Mattias och Kajsa Landfors spenderar varje...
Läs mer
Hur väljer jag ljuddämpare till fågeljakten?
Den 25 augusti drar jakten på skogsfågel igång i hela Sverige. Det är en spännande jaktform...
Läs mer
SNART BÖRJAR ÄLGJAKTEN: STOR GUIDE TILL VALET AV LJUDDÄMPARE
Det drar ihop sig för älgjakt i Sverige - årets heliga veckor. Hur började älgjakten...
Läs mer
Djupet av jakten och vikten av att vara nybörjare
Hur kan man förmedla kunskap, erfarenheter, vett och etikett till andra jägare?...
Läs mer
Jakt är att vara mitt i naturen
Vad jakt är och inte är kommer alltid vara olika för alla människor. Vad vi däremot...
Läs mer

recomMended reading

A forest mullein's story - Miranda's love in life
Mean, yelling, and stubborn - sheer devil. A loved child...
Read more
Hunting with greater purpose
Kristian Bjerre is taken from a big city fairytale. Despite this, hunting...
Read more
Maintenance and care for Stalon silencer
How do you maintain your Stalon silencer? Our silencers are...
Read more
"If luck is shooting, there isn't many fortune hunting days"
The married couple Mattias and Kajsa Landfors spend every...
Read more
HOW TO CHOOSE SILENCER FOR BIRD HUNTING?
On the 25th of August, the hunt for grouse starts in Sweden. It’s an exciting hunting form...
Read more
GUIDE: THE SWEDISH MOOSE HUNT IS ABOUT TO START
It’s soon time for the moose hunting premiere in Sweden - the holy weeks...
Read more