January 9, 2023

Vad är ljud och hur mäter vi det?

MIL-STD-1474D, den långa förkortningen som vi förkortar ännu mer till MIL-standard. Military Standard - ja, kärt barn har många namn - är den nuvarande standarden för att mäta ljudnivåer från ett skjutvapen och/eller ljuddämpare. Denna standard specificerar ett antal faktorer för hur testet ska utföras för att få ett ärligt och exakt resultat. I alla våra ljudmätningar använder vi MIL-STD-1474D enligt villkoren för standarden, och genom detta kan vi presentera ett korrekt resultat av ljudreducering för våra ljuddämpare.

VILKET LJUD KAN EN LJUDDÄMPARE REDUCERA?

Att mäta ljudnivån på ett skjutvapen eller ett skjutvapen med en ljuddämpare kräver stor erfarenhet och kunskap i ämnet. Det typiska ljudet, eller "smällen" från ett skjutvapen genereras från två saker, det ena är ett plötsligt frigöring av heta, högtrycksdrivande gaser i loppet/pipan på skjutvapnet och det andra är ljudet av kulan som färdas i överljudsfart (överljudsknall).


Ljudet från kulan, eller projektilen som skjuts iväg, uppstår långt utanför skjutvapnet och skjutvapen med ljuddämpare monterad, och kan således inte hanteras eller reduceras med hjälp av en ljuddämpare. Ljudet från när kulan färdas i överljudsfart (överljudsknallen) eller från när kulan träffar något är av en betydligt högre ljudnivå än vad många tror. Det kan man till exempel höra om man skjuter på ett öppet fält jämfört med om man skjuter i en tät granskog, där ljudet studsar tillbaka med högre kraft än på det öppna fältet. Det ljud som uppstår från de heta, högtrycksdrivande gaserna är de gaser som uppstår från själva krutexplosionen. Dessa gaser har ett otroligt högt tryck och skapar ett impulsljud när de lämnar loppet/pipan och snabbt expanderar till det tryck vi har i omgivningsluften. Det är också dessa gaser som vi med framgång kan reducera med hjälp av teknik i en ljuddämpare. Detta gör vi genom att sakta ner och minska trycket på gaserna innan de släpps ut i atmosfären (omgivningsluften).

ATT FÅ ETT TILLFÖRLITLIGT RESULTAT

Den nuvarande standarden - eller den vanligaste standarden - för att mäta ljudnivåer från ett skjutvapen och/eller ljuddämpare är MIL-STD-1474D. Stalon AB använder denna metod för alla ljudnivåmätningar, exakt enligt villkoren för standarden. Detta är en mycket viktig procedur för att kunna presentera ett exakt och korrekt resultat av Stalons ljuddämpare.

MIL-STD-1474D specificerar den exakta proceduren och hur testet ska utföras, inklusive typ av ljudnivåmätare, mikrofonpositioner, operatörspositioner, omgivningen, etc. Den anger värden som är av högsta vikt för att ljudmätningen ska ske på ett korrekt sätt och ge ett tillförlitligt och kontinuerligt resultat.


Något som är viktigt att ha kännedom om när man diskuterar hur mycket ljud en dämpare reducerar är hur själva ljudmätningarna gått tillväga. Vi mäter ljudnivå enligt en rådande standard som vi kortar ner till MIL-standard (läs mer om den här), vilken anger exakta positioner för varje modul och teknisk utrustning som ska användas. Där mäter man ljudet 100 centimeter och 90 grader till vänster från ljuddämparens mynning. Om man önskar kan man även lägga till en referensposition vid skyttens öra, och då kommer resultatet att bli ungefär 8-10 dBc lägre. Till exempel skulle Stalon VICTOR som reducerar ljudet ner till cirka 141 dBc enligt MIL-standard (.308w) istället visa cirka 132 dBc på mätaren uppmätt ”vid skyttens öra”. Likväl skulle XE149 som reducerar ljudet till 132,5 dBc vid mynning visa omkring 123,5 dBc ”vid skyttens öra”.


Att genomföra en ljudmätning ”vid skyttens öra” blir problematiskt av flera anledningar. Förutom ljuddämparens egna förmåga att reducera ljudet så kommer också avståndet från mätare ”vid skyttens öra” och ljuddämparens mynning att påverka resultatet avsevärt. Lek med tanken att vi har en ljuddämpare som är väldigt kort men effektiv, som testats med ett vapen med kort pipa. Denna ljuddämpare ska sedan jämföras mot en ljuddämpare som är väldigt lång och inte speciellt effektiv, dessutom som testas med ett vapen med lång pipa. Resultatet för båda ljuddämparna kommer att bli missvisande, eftersom det kan skilja flera decimeter från mätaren och mynningen mellan båda testerna. Det kan till och med vara så att den långa, som är mindre effektiv, visar en lägre ljudnivå än den som egentligen har mer effektiv ljudreducering.


Det som diskuterats ovan kommer såklart även innebära olika upplevelser för dig som skytt. Val av kaliber är det främsta påverkande faktorn men även piplängden kan göra att ljudet kanske upplevs olika mellan olika användare.

Steg för steg: kontinuerlig rengöring

Steg 1: rengör loppet

Börja med att rengöra loppet från eventuella krutrester. Detta görs enklast med en mässingsborste eller boresnake.

steg 2: smörj gängorna

Torka av ljuddämparens gänga med papper för att avslägsna eventuellt smuts. Hamnar smuts i delningen kommer det orsaka problem att dela ljuddämparen senare. Smörj sedan delningen mellan front- och bakdel (om ljuddämparen är delningsbar). Använd Stalon ljuddämparfett >

Steg 3: pipans gänga

Smörj även in pipans gänga med samma fett. Även denna bör vara rengjord från eventuellt skräp.

steg 4: olja

Avsluta med att spraya en lättflytande vapenolja i ungefär 1-2 sekunder (dvs. 1-2 kortare tryck) inuti ljuddämparen.

SÅ MÄTER VI

MIL-STD-1474D anger två alternativ för placering av ljudmätaren (mikrofonen), eller snarare en (1) med möjlighet att lägga till en referensposition vid "skyttens öra”.


Den förstnämnda och den viktigaste positionen för ljudmätaren är placeras i 90 graders vinkel, 100cm vänster om ljuddämparens mynning. Både ljudmätaren och ljuddämparen ska vara 160cm ovan mark och gräset ska vara kortklippt. Denna position ger den faktiska ljudreduceringen av ljuddämparen, medan positionen "skyttens öra" är en referensposition för att mäta ljudnivån för användaren. Vill man mäta referenspositionen bör ljudmätaren placeras på samma sätt som vid den första positionen, men nu vid "skyttens öra”, och det vill säga 15cm från pipans axel (siktlinje) och på motsatt sida av utkastaren av tomma hylsor.


Positionen vid "skyttens öra" tar inte hänsyn till hur lång/kort skjutvapnets pipa är och/eller ljuddämparens längd framför skjutvapnet, vilket kommer resultera i ett oregelbundet resultat beroende på skjutvapnets och ljuddämparens längd. Ju längre bort ljudmätaren är från källan, desto lägre blir ljudnivåerna. Med andra ord är "skyttens öra" inte ett korrekt sätt att mäta en ljuddämpares direkta ljudreducering utan kan istället användas som en referens för användaren.


Alla Stalon ljuddämpare testas och mäts enligt MIL-STD-1474D och i 90 graders vinkel, 100cm vänster om ljuddämparens mynning. Kvaliteten och regelbundenheten på alla våra ljudnivåmätningar är därför 100% säkra.


Den utrustning vi använder är följande:

Mätare: Larson Davis LXT1 QPR, Digital, High precision (Type 1)

Detektor: Larson Davis, Peak, High pressure, Range: 54dB to 185dB


Se mer data i illustrationen ovan.

LJUDDÄMpARE TILL .17 HMR

Här rekommenderar vi starkt Stalon RC oavsett hur och var man ska använda den. Den är liten, lätt och reducerar ljudet utmärkt i kaliber .17 HMR (27,2dBc)

Läs mer om Stalon RF >

LJUDDÄMpARE TILL .222 för skogsfågeljakt (rörlig jakt)

Vid rörlig jakt kan storleken av ljuddämparen vara av större betydelse, likaså vikten och förlängning framför mynningen på vapnet. Vi vill hitta en ljuddämpare som är så liten och smidig som möjligt och kan därför tänka oss att ”offra” lite av ljud reduceringen.Vi rekommenderar därför följande modeller för rörlig jakt och kal. .222:
Stalon VICTOR och Stalon X108.

Läs mer om VICTOR >

Läs mer om STALON X108 >

Ljuddämpare till kal. .30 (.308W & 30-06) för drevjakt jakt (rörlig jakt)

Drevjakt är en jakt som bedrivs till stor del rörligt och med snabba rörelser. Här blir det viktigt att hitta en balans mellan storlek på ljuddämparen, vikt, ljudreducering, förlängning av vapnet och givetvis en gnutta personliga preferenser.Vi rekommenderar följande modeller för rörlig jakt och kal. .30:
Stalon X108, Stalon XE108 och i vissa fall Stalon VICTOR.

Läs mer om STALON X108>

Läs mer om STALON XE108 >

Läs mer om STALON VICTOR >

Product image Stalon X108Product image Stalon VICTOR

Ljuddämpare till kal. .30 (.308W & 30-06) för vakjakt (stillsam jakt)

Vid rörlig jakt kan storleken av ljuddämparen vara av större betydelse, likaså vikten och förlängning framför mynningen på vapnet. Vi vill hitta en ljuddämpare som är så liten och smidig som möjligt och kan därför tänka oss att ”offra” lite av ljud reduceringen.Vi rekommenderar därför följande modeller för rörlig jakt och kal. .222:
Stalon VICTOR och Stalon X108.

Läs mer om VICTOR >

Läs mer om STALON X108 >

Product image Stalon VICTOR
Product image Stalon X108

Ljuddämpare till kal. 9,3mm (9,3×62 & 9,3×57) för hundförare (rörlig jakt)

Kaliber 9,3mm och större är av sådan karaktär att vi gärna tittar på ljuddämpare med större volym, utan att för den delen förlänga vapnet längre framför mynningen. Det är viktigt för de flesta att ljuddämpare är lätt att bära runt på.Vi rekommenderar följande modell för rörlig jakt och kal. 9,3mm: Stalon XE108

Läs mer om STALON XE108 >

Product image Stalon XE108
Läs mer
Stalon logo.
January 9, 2023

Vad är ljud och hur mäter vi det?

MIL-STD-1474D, den långa förkortningen som vi förkortar ännu mer till MIL-standard. Military Standard - ja, kärt barn har många namn - är den nuvarande standarden för att mäta ljudnivåer från ett skjutvapen och/eller ljuddämpare. Denna standard specificerar ett antal faktorer för hur testet ska utföras för att få ett ärligt och exakt resultat. I alla våra ljudmätningar använder vi MIL-STD-1474D enligt villkoren för standarden, och genom detta kan vi presentera ett korrekt resultat av ljudreducering för våra ljuddämpare.

VILKET LJUD KAN EN LJUDDÄMPARE REDUCERA?

Att mäta ljudnivån på ett skjutvapen eller ett skjutvapen med en ljuddämpare kräver stor erfarenhet och kunskap i ämnet. Det typiska ljudet, eller "smällen" från ett skjutvapen genereras från två saker, det ena är ett plötsligt frigöring av heta, högtrycksdrivande gaser i loppet/pipan på skjutvapnet och det andra är ljudet av kulan som färdas i överljudsfart (överljudsknall).


Ljudet från kulan, eller projektilen som skjuts iväg, uppstår långt utanför skjutvapnet och skjutvapen med ljuddämpare monterad, och kan således inte hanteras eller reduceras med hjälp av en ljuddämpare. Ljudet från när kulan färdas i överljudsfart (överljudsknallen) eller från när kulan träffar något är av en betydligt högre ljudnivå än vad många tror. Det kan man till exempel höra om man skjuter på ett öppet fält jämfört med om man skjuter i en tät granskog, där ljudet studsar tillbaka med högre kraft än på det öppna fältet. Det ljud som uppstår från de heta, högtrycksdrivande gaserna är de gaser som uppstår från själva krutexplosionen. Dessa gaser har ett otroligt högt tryck och skapar ett impulsljud när de lämnar loppet/pipan och snabbt expanderar till det tryck vi har i omgivningsluften. Det är också dessa gaser som vi med framgång kan reducera med hjälp av teknik i en ljuddämpare. Detta gör vi genom att sakta ner och minska trycket på gaserna innan de släpps ut i atmosfären (omgivningsluften).

ATT FÅ ETT TILLFÖRLITLIGT RESULTAT

Den nuvarande standarden - eller den vanligaste standarden - för att mäta ljudnivåer från ett skjutvapen och/eller ljuddämpare är MIL-STD-1474D. Stalon AB använder denna metod för alla ljudnivåmätningar, exakt enligt villkoren för standarden. Detta är en mycket viktig procedur för att kunna presentera ett exakt och korrekt resultat av Stalons ljuddämpare.

MIL-STD-1474D specificerar den exakta proceduren och hur testet ska utföras, inklusive typ av ljudnivåmätare, mikrofonpositioner, operatörspositioner, omgivningen, etc. Den anger värden som är av högsta vikt för att ljudmätningen ska ske på ett korrekt sätt och ge ett tillförlitligt och kontinuerligt resultat.


Något som är viktigt att ha kännedom om när man diskuterar hur mycket ljud en dämpare reducerar är hur själva ljudmätningarna gått tillväga. Vi mäter ljudnivå enligt en rådande standard som vi kortar ner till MIL-standard (läs mer om den här), vilken anger exakta positioner för varje modul och teknisk utrustning som ska användas. Där mäter man ljudet 100 centimeter och 90 grader till vänster från ljuddämparens mynning. Om man önskar kan man även lägga till en referensposition vid skyttens öra, och då kommer resultatet att bli ungefär 8-10 dBc lägre. Till exempel skulle Stalon VICTOR som reducerar ljudet ner till cirka 141 dBc enligt MIL-standard (.308w) istället visa cirka 132 dBc på mätaren uppmätt ”vid skyttens öra”. Likväl skulle XE149 som reducerar ljudet till 132,5 dBc vid mynning visa omkring 123,5 dBc ”vid skyttens öra”.


Att genomföra en ljudmätning ”vid skyttens öra” blir problematiskt av flera anledningar. Förutom ljuddämparens egna förmåga att reducera ljudet så kommer också avståndet från mätare ”vid skyttens öra” och ljuddämparens mynning att påverka resultatet avsevärt. Lek med tanken att vi har en ljuddämpare som är väldigt kort men effektiv, som testats med ett vapen med kort pipa. Denna ljuddämpare ska sedan jämföras mot en ljuddämpare som är väldigt lång och inte speciellt effektiv, dessutom som testas med ett vapen med lång pipa. Resultatet för båda ljuddämparna kommer att bli missvisande, eftersom det kan skilja flera decimeter från mätaren och mynningen mellan båda testerna. Det kan till och med vara så att den långa, som är mindre effektiv, visar en lägre ljudnivå än den som egentligen har mer effektiv ljudreducering.


Det som diskuterats ovan kommer såklart även innebära olika upplevelser för dig som skytt. Val av kaliber är det främsta påverkande faktorn men även piplängden kan göra att ljudet kanske upplevs olika mellan olika användare.

STEP BY STEP: REGULAR CLEANING PROCEDURE

Step 1: clean the bore

Begin with cleaning the bore from gunpowder residue. This is easily made with a gun-cleaning brass brush or boresnake.

step 2: lubricate threads

Wipe off the silencer's thread with a tissue to remove dirt. Dirt can cause issues detaching the silencer later. Lubricate the split section between the front and back part (if the model allows). Use Stalon silencer grease >

step 3: barrel's thread

Use the same grease to lubricate the barrel's thread as well. Even this should be cleaned from eventual dirt.

step 4: oil

Finish using a light gun oil inside the silver for about 1-2 seconds (i.e. 1-2 short pressures).

SÅ MÄTER VI

MIL-STD-1474D anger två alternativ för placering av ljudmätaren (mikrofonen), eller snarare en (1) med möjlighet att lägga till en referensposition vid "skyttens öra”.


Den förstnämnda och den viktigaste positionen för ljudmätaren är placeras i 90 graders vinkel, 100cm vänster om ljuddämparens mynning. Både ljudmätaren och ljuddämparen ska vara 160cm ovan mark och gräset ska vara kortklippt. Denna position ger den faktiska ljudreduceringen av ljuddämparen, medan positionen "skyttens öra" är en referensposition för att mäta ljudnivån för användaren. Vill man mäta referenspositionen bör ljudmätaren placeras på samma sätt som vid den första positionen, men nu vid "skyttens öra”, och det vill säga 15cm från pipans axel (siktlinje) och på motsatt sida av utkastaren av tomma hylsor.


Positionen vid "skyttens öra" tar inte hänsyn till hur lång/kort skjutvapnets pipa är och/eller ljuddämparens längd framför skjutvapnet, vilket kommer resultera i ett oregelbundet resultat beroende på skjutvapnets och ljuddämparens längd. Ju längre bort ljudmätaren är från källan, desto lägre blir ljudnivåerna. Med andra ord är "skyttens öra" inte ett korrekt sätt att mäta en ljuddämpares direkta ljudreducering utan kan istället användas som en referens för användaren.


Alla Stalon ljuddämpare testas och mäts enligt MIL-STD-1474D och i 90 graders vinkel, 100cm vänster om ljuddämparens mynning. Kvaliteten och regelbundenheten på alla våra ljudnivåmätningar är därför 100% säkra.


Den utrustning vi använder är följande:

Mätare: Larson Davis LXT1 QPR, Digital, High precision (Type 1)

Detektor: Larson Davis, Peak, High pressure, Range: 54dB to 185dB


Se mer data i illustrationen ovan.

LJUDDÄMpARE TILL .17 HMR

Här rekommenderar vi starkt Stalon RC oavsett hur och var man ska använda den. Den är liten, lätt och reducerar ljudet utmärkt i kaliber .17 HMR (27,2dBc)

Läs mer om Stalon RF >

LJUDDÄMpARE TILL .222 för skogsfågeljakt (rörlig jakt)

Vid rörlig jakt kan storleken av ljuddämparen vara av större betydelse, likaså vikten och förlängning framför mynningen på vapnet. Vi vill hitta en ljuddämpare som är så liten och smidig som möjligt och kan därför tänka oss att ”offra” lite av ljud reduceringen.Vi rekommenderar därför följande modeller för rörlig jakt och kal. .222:
Stalon VICTOR och Stalon X108.

Läs mer om VICTOR >

Läs mer om STALON X108 >

Ljuddämpare till kal. .30 (.308W & 30-06) för drevjakt jakt (rörlig jakt)

Drevjakt är en jakt som bedrivs till stor del rörligt och med snabba rörelser. Här blir det viktigt att hitta en balans mellan storlek på ljuddämparen, vikt, ljudreducering, förlängning av vapnet och givetvis en gnutta personliga preferenser.Vi rekommenderar följande modeller för rörlig jakt och kal. .30:
Stalon X108, Stalon XE108 och i vissa fall Stalon VICTOR.

Läs mer om STALON X108>

Läs mer om STALON XE108 >

Läs mer om STALON VICTOR >

Product image Stalon X108Product image Stalon VICTOR

Ljuddämpare till kal. .30 (.308W & 30-06) för vakjakt (stillsam jakt)

Vid rörlig jakt kan storleken av ljuddämparen vara av större betydelse, likaså vikten och förlängning framför mynningen på vapnet. Vi vill hitta en ljuddämpare som är så liten och smidig som möjligt och kan därför tänka oss att ”offra” lite av ljud reduceringen.Vi rekommenderar därför följande modeller för rörlig jakt och kal. .222:
Stalon VICTOR och Stalon X108.

Läs mer om VICTOR >

Läs mer om STALON X108 >

Product image Stalon VICTOR
Product image Stalon X108

Ljuddämpare till kal. 9,3mm (9,3×62 & 9,3×57) för hundförare (rörlig jakt)

Kaliber 9,3mm och större är av sådan karaktär att vi gärna tittar på ljuddämpare med större volym, utan att för den delen förlänga vapnet längre framför mynningen. Det är viktigt för de flesta att ljuddämpare är lätt att bära runt på.Vi rekommenderar följande modell för rörlig jakt och kal. 9,3mm: Stalon XE108

Läs mer om STALON XE108 >

Product image Stalon XE108
Read more
Stalon logo.