Stalon W145 Silencer

kr 0,00 SEK

- 27 dBc (cal .308w)
284 gram
108 mm (förlängn.)
- 30 dBc (cal .308w)
334 gram
149 mm (förlängn.)
- 30 dBc (cal .308w)
334 gram
108 mm (förlängn.)
- 32,5 dBc (cal .308w)
394 gram
149 mm (förlängn.)
- 31 dBc (cal .308w)
370 gram
108 mm (förlängn.)
- 34,5 dBc (cal .308w)
428 gram
149 mm (förlängn.)
- 26 dBc (cal .308w)
290 gram
127 mm (förlängn.)
- 32,5 dBc (cal .308w)
325 gram
163 mm (förlängn.)
- 29,9 dBc (cal .308w)
96 gram
117 mm (förlängn.)

Stalon W145, telescopic silencer excellent for hunting and shooting in most calibers, from cal. .222 to cal. .45.
The W145 is the longer version of the W110, thanks to the well-balanced front piece the silencer reduce the sound even better. The W145 is absolutely outstanding for stalking or similar hunting styles where the silencers performance is the primarily demand.

Key features:

 • Extraordinary sound reduction, -32dBc (.308)
 • Longer and better, 145mm extending length
 • Low weight, 440gram
 • Teleskopic design
 • Smart system with interchangable fronts
 • Reduce the recoil
 • Extreme durability

Stalon W145 is the longer and more effective version of the W110 with better performance. Thanks to the longer front, the W145 offers an even better reduction of the sound without being big and heavy.
Stalon W145 is ideally suited for Stalking, posted hunting or similar hunting forms where the silencers performance is primarily in demand.

Stalon W145 is a telescopic silencer, which means that the overall length and weight are distributed more evenly over the weapon's thread. 130mm of the silencer goes back over the barrel and the remaining 145mm in front of the muzzle.
A telescopic design improves the balance and allows an extra support point in the rear part (barrel support).

W145 is suitable for almost all calibers, from cal. .17 to cal. .45. However, the silencer provides the best effect and reduction of the sound from the cal. .243 to cal. 9,3mm. The W145, together with WM145, is the two longer models from the W-series, for an even shorter and lighter silencer we recommend the W110.
For larger calibers and / or magnum calibers we recommend WM110 or WM145.

2-ÅRS GARANTI

PRODUKTGUIDE

Att välja ljuddämpare är väldigt individuellt och kan därför kännas otroligt svårt. Det kan kännas som att gå in i en djungel; det är snårigt, ojämnt och svårt att hitta rätt .

Innan du köper en ljuddämpare finns det några saker som du bör tänka på. Först och främst ställa dig själv frågan vilket syfte dämparen har för dig och din jakt. Vill du ha bara ljuddämpning, eller vill du även minska pipuppslag och rekyl? Du bör även fundera över vilken storlek och vikt som känns bäst för dig. En ljuddämpare kan kan påverka hela utrustningen beroende på vem som tillverkat den. Om du är hundförare och går mycket kommer du mest troligt vilja ha en lättare och smidigare ljuddämpare. Du måste också fundera över hur mycket ljudreducering du vill ha.

Utöver detta blir du också fundera över vilken typ av jakt du bedriver och vilken jakt dämparen ska passa till. Vad tycker du bäst om? Vill du hålla dig till en ljuddämpare eller vill du ha flera att variera mellan under olika jaktformer och förhållanden?‍
Sist måste du också hita en ljuddämpare som passar med ditt vapen. Vilken kaliber och vilken gänga behövs?

Stalon produktguide

TEXTER & RECENSIONER

Fransk produktrecension - la chasse française,
2020

Läs mer

Engelsk recension av X108, Rifle Shooter Magazine,
2020

Läs mer

Sydafrikansk recension Stalon, Ontarget Magazine,
2020

Läs mer

Tysk produktrecension, Caliber, 2021

Läs mer
Läs mer
Stalon logo.

Stalon W145 Silencer

kr 0,00 SEK

- 27 dBc (cal .308w)
284 gram
108 mm (extend.)
- 30,5 dBc (cal .308w)
334 gram
149 mm (extend.)
- 30 dBc (cal .308w)
334 gram
108 mm (extend.)
- 32,5 dBc (cal .308w)
394 gram
149 mm (extend.)
- 30 dBc (cal .308w)
334 gram
108 mm (förlängn.)
- 31 dBc (cal .308w)
370 gram
108 mm (extend.)
- 34,5 dBc (cal .308w)
428 gram
149 mm (extend.)
- 26 dBc (cal .308w)
290 gram
127 mm (extend.)
- 32,5 dBc (cal .308w)
325 gram
163 mm (extend.)
- 29,9 dBc (cal .308w)
96 gram
117 mm (extend.)

Stalon W145, telescopic silencer excellent for hunting and shooting in most calibers, from cal. .222 to cal. .45.
The W145 is the longer version of the W110, thanks to the well-balanced front piece the silencer reduce the sound even better. The W145 is absolutely outstanding for stalking or similar hunting styles where the silencers performance is the primarily demand.

Key features:

 • Extraordinary sound reduction, -32dBc (.308)
 • Longer and better, 145mm extending length
 • Low weight, 440gram
 • Teleskopic design
 • Smart system with interchangable fronts
 • Reduce the recoil
 • Extreme durability

Stalon W145 is the longer and more effective version of the W110 with better performance. Thanks to the longer front, the W145 offers an even better reduction of the sound without being big and heavy.
Stalon W145 is ideally suited for Stalking, posted hunting or similar hunting forms where the silencers performance is primarily in demand.

Stalon W145 is a telescopic silencer, which means that the overall length and weight are distributed more evenly over the weapon's thread. 130mm of the silencer goes back over the barrel and the remaining 145mm in front of the muzzle.
A telescopic design improves the balance and allows an extra support point in the rear part (barrel support).

W145 is suitable for almost all calibers, from cal. .17 to cal. .45. However, the silencer provides the best effect and reduction of the sound from the cal. .243 to cal. 9,3mm. The W145, together with WM145, is the two longer models from the W-series, for an even shorter and lighter silencer we recommend the W110.
For larger calibers and / or magnum calibers we recommend WM110 or WM145.

2-ÅRS GARANTI
2-YEAR WARRANTY

PRODUKTGUIDE

Att välja ljuddämpare är väldigt individuellt och kan därför kännas otroligt svårt. Det kan kännas som att gå in i en djungel; det är snårigt, ojämnt och svårt att hitta rätt .

Innan du köper en ljuddämpare finns det några saker som du bör tänka på. Först och främst ställa dig själv frågan vilket syfte dämparen har för dig och din jakt. Vill du ha bara ljuddämpning, eller vill du även minska pipuppslag och rekyl? Du bör även fundera över vilken storlek och vikt som känns bäst för dig. En ljuddämpare kan kan påverka hela utrustningen beroende på vem som tillverkat den. Om du är hundförare och går mycket kommer du mest troligt vilja ha en lättare och smidigare ljuddämpare. Du måste också fundera över hur mycket ljudreducering du vill ha.

Utöver detta blir du också fundera över vilken typ av jakt du bedriver och vilken jakt dämparen ska passa till. Vad tycker du bäst om? Vill du hålla dig till en ljuddämpare eller vill du ha flera att variera mellan under olika jaktformer och förhållanden?‍
Sist måste du också hita en ljuddämpare som passar med ditt vapen. Vilken kaliber och vilken gänga behövs?

Stalon produktguide

PRODUcT GUIDE

One of our most common questions is about choosing the right silencer. It’s a question with a complex answer, only because it’s extremely individual.

Before you buy yourself your first - or a new - silencer you should ask yourself a couple of questions. First of all, what is the purpose of the silencer? Is it for sound reduction- or to reduce barrel flips and recoil?

Next, you need to contemplate if size and weight matter. A silencer can (to a varying extent depending on the manufacturer) affect the whole equipment. If you walk with a dog or move a lot you will probably like a light and slim silencer. You also need to consider how much sound reduction you want.

Beyond this, you need to outweigh what type of hunting you are going to use your silencer for. What do you like the most?

And of course, you need to find a silencer that works with your weapon. What caliber and threads are required?

Stalon product guide

articles & reviews

france, product review - la chasse française,
2020

Read more

uk, review, X108, Rifle Shooter Magazine,
2020

Read more

south africa, Stalon review, Ontarget Magazine, 2020

Read more

german product review , Caliber, 2021

Read more
Read more
Stalon logo.