Silencer grease, 25g

kr 99,00 SEK

Silencer grease protects and lubricates the thread on the weapon, the silencer, and the split part on the interchangeable models. The grease is designed to withstand all types of weather, heat, tear, and pressure. The grease should be used together with all Stalon silencers.

Key features:

  • Protects thread on weapon and silencer
  • Tested for high temperatures and high pressures
  • Red transparent grease

Product contains:
Silencer grease, 25 gram

Suitable for:
Weapon/barrel thread and split part on Stalon X-series and W-series

Measurements:
Length: 110mm
Width: 40mm

Weight:
25 gram

Material:
#277 Moly red grease

Color:
Transparent red

Other:
-

Before using the product, read the installation instructions or user manual.

Safety sheet: #277 Moly Red Grease

Vår historia börjar 1989 i en gammal ladugård långt norrut i det svenska höglandet.

Vid den tiden producerade vi precisionsdetaljer för entreprenörer som Volvo, Koenigsegg och andra välkända företag. Vi utvecklade ett enormt öga för detaljer och kvalitet i dessa projekt, vilket blev en nyckel för framtida produktioner och innovationer. År 2007 designade vi vår första ljuddämpare för den svenska marknaden och distribuerade produkterna till lokala vapenbutiker. Två år senare, 2009, förändrades allt. Vi byggde om ladan och optimerade den för utveckling och produktion av ljuddämpare. Brytpunkten 2009 var nödvändig för att kunna uppfylla vår passion:

Att leverera den mest episka upplevelsen någonsin i produkter för jakt och målskytte.

Sedan 2009 har vi skapat syftes-byggda ljuddämpare och tillbehör för jakt och skytte och vi har inga avsikter att göra något annat.

Product contains:
Silencer grease, 25 gram

Suitable for:
Weapon/barrel thread and split part on Stalon X-series and W-series

Measurements:
Length: 110mm
Width: 40mm

Weight:
25 gram

Material:
#277 Moly red grease

Color:
Transparent red

Other:
-

Before using the product, read the installation instructions or user manual.

Safety sheet: #277 Moly Red Grease

Vår historia börjar 1989 i en gammal ladugård långt norrut i det svenska höglandet.

Vid den tiden producerade vi precisionsdetaljer för entreprenörer som Volvo, Koenigsegg och andra välkända företag. Vi utvecklade ett enormt öga för detaljer och kvalitet i dessa projekt, vilket blev en nyckel för framtida produktioner och innovationer. År 2007 designade vi vår första ljuddämpare för den svenska marknaden och distribuerade produkterna till lokala vapenbutiker. Två år senare, 2009, förändrades allt. Vi byggde om ladan och optimerade den för utveckling och produktion av ljuddämpare. Brytpunkten 2009 var nödvändig för att kunna uppfylla vår passion:

Att leverera den mest episka upplevelsen någonsin i produkter för jakt och målskytte.
Sedan 2009 har vi skapat syftes-byggda ljuddämpare och tillbehör för jakt och skytte och vi har inga avsikter att göra något annat.

Product contains:
Silencer grease, 25 gram

Suitable for:
Weapon/barrel thread and split part on Stalon X-series and W-series

Measurements:
Length: 110mm
Width: 40mm

Weight:
25 gram

Material:
#277 Moly red grease

Color:
Transparent red

Other:
-

Before using the product, read the installation instructions or user manual.

Safety sheet: #277 Moly Red Grease

Our story begins in 1989 in an old barn far north in the Swedish highlands.

At that time, we produced precision parts for entrepreneurs like Volvo, Koenigsegg, and other well-known companies. We developed a keen eye for detail and quality in these projects, which became a key for future productions and innovations. In 2007, we designed our first silencer for the Swedish market and distributed the products to local gun shops. Two years later, in 2009, everything changed. We rebuilt the barn and optimized it for the development and production of silencers.

The turning point in 2009 was necessary to fulfill our passion:
Delivering the most epic experience ever in products for hunting and shooting.

Since 2009, we have created purpose-built silencers and accessories for hunting and shooting, and we have no intentions of doing anything else.

Product contains:
Silencer grease, 25 gram

Suitable for:
Weapon/barrel thread and split part on Stalon X-series and W-series

Measurements:
Length: 110mm
Width: 40mm

Weight:
25 gram

Material:
#277 Moly red grease

Color:
Transparent red

Other:
-

Before using the product, read the installation instructions or user manual.

Safety sheet: #277 Moly Red Grease

Vår historia börjar 1989 i en gammal ladugård långt norrut i det svenska höglandet.

Vid den tiden producerade vi precisionsdetaljer för entreprenörer som Volvo, Koenigsegg och andra välkända företag. Vi utvecklade ett enormt öga för detaljer och kvalitet i dessa projekt, vilket blev en nyckel för framtida produktioner och innovationer. År 2007 designade vi vår första ljuddämpare för den svenska marknaden och distribuerade produkterna till lokala vapenbutiker. Två år senare, 2009, förändrades allt. Vi byggde om ladan och optimerade den för utveckling och produktion av ljuddämpare. Brytpunkten 2009 var nödvändig för att kunna uppfylla vår passion:

Att leverera den mest episka upplevelsen någonsin i produkter för jakt och målskytte.
Sedan 2009 har vi skapat syftes-byggda ljuddämpare och tillbehör för jakt och skytte och vi har inga avsikter att göra något annat.

rekommenderade tillbehör

Front 108, X-serien
Läs mer
Front 149, X-serien
Läs mer
Konisk pipbussning, X-serien
Läs mer
Neopren Kamouflage, X-serien
Läs mer
Neopren m. cordura, X-serien
Läs mer
Pipbussning X-serien
Läs mer

recommended accessories

Accessory mount, X-Series
Read more
Open sight, X-Series
Read more
Barrel support, X-Series
Read more
Neoprene w/ cordura, X-series
Read more
Neoprene Camouflage, X-series
Read more
Conical barrel support, X-Series
Read more