Muzzle brake

kr 799,00 SEK

Stalon muzzle brake, reduces recoil and barrel flip of the weapon very well. Adjustable gas ports with the supplied screws. The muzzle brake is ideal for all types of hunting and shooting. Reduces the recoil up to 66% measured in caliber .308 and 30-06 which is perceived to be approximately equivalent to the recoil from a cal. .222 weapon. Great for practice shooting.

Key features:

  • Excellent recoil reduction and barrel flip
  • Small and light design
  • Low weight, 65-68gram
  • Adjustable gas ports
  • Made of steel

Muzzle brake, M13x1, Max cal. .7,62mm
Muzzle brake, M14x1, Max cal. .7,62mm
Muzzle brake, M14x1,5, Max cal. .7,62mm
Muzzle brake, M15x1, Max cal. .7,62mm
Muzzle brake, M15x1,5, Max cal. .7,62mm
Muzzle brake, M18x1, Max cal. .7,62mm
Muzzle brake, 1/2-20 unf, Max cal. .7,62mm
Muzzle brake, 1/2-28 unef, Max cal. .7,62mm

Muzzle brake, M14x1, Max cal. .9,3mm
Muzzle brake, M14x1,5, Max cal. .9,3mm
Muzzle brake, M15x1, Max cal. .9,3mm
Muzzle brake, M15x1,5, Max cal. .9,3mm
Muzzle brake, M16x1, Max cal. .9,3mm
Muzzle brake, M17x1, Max cal. .9,3mm
Muzzle brake, M18x1, Max cal. .9,3mm
Muzzle brake, 5/8-24 unef, Max cal. .9,3mm

Product contains:
Muzzle brake
7 pcs adjustment screws

Suitable for:
Weapon/barrel with 15mm long thread (standard)

Measurements:
Diameter: 22mm
Length: 63mm
(M13x1-M15x1, 1/2-20 unf, 1/2-28 unef: conical chamfer adapted to fit the barrel)

Weight:
65-68 gram

Material:
Steel

Color:
Black oxidized

Other:
-

Before using the product, read the installation instructions or user manual.

Ensure that the product is compatible with your Stalon silencer or weapon.

Vår historia börjar 1989 i en gammal ladugård långt norrut i det svenska höglandet.

Vid den tiden producerade vi precisionsdetaljer för entreprenörer som Volvo, Koenigsegg och andra välkända företag. Vi utvecklade ett enormt öga för detaljer och kvalitet i dessa projekt, vilket blev en nyckel för framtida produktioner och innovationer. År 2007 designade vi vår första ljuddämpare för den svenska marknaden och distribuerade produkterna till lokala vapenbutiker. Två år senare, 2009, förändrades allt. Vi byggde om ladan och optimerade den för utveckling och produktion av ljuddämpare. Brytpunkten 2009 var nödvändig för att kunna uppfylla vår passion:

Att leverera den mest episka upplevelsen någonsin i produkter för jakt och målskytte.

Sedan 2009 har vi skapat syftes-byggda ljuddämpare och tillbehör för jakt och skytte och vi har inga avsikter att göra något annat.

Muzzle brake, M13x1, Max cal. .7,62mm
Muzzle brake, M14x1, Max cal. .7,62mm
Muzzle brake, M14x1,5, Max cal. .7,62mm
Muzzle brake, M15x1, Max cal. .7,62mm
Muzzle brake, M15x1,5, Max cal. .7,62mm
Muzzle brake, M18x1, Max cal. .7,62mm
Muzzle brake, 1/2-20 unf, Max cal. .7,62mm
Muzzle brake, 1/2-28 unef, Max cal. .7,62mm

Muzzle brake, M14x1, Max cal. .9,3mm
Muzzle brake, M14x1,5, Max cal. .9,3mm
Muzzle brake, M15x1, Max cal. .9,3mm
Muzzle brake, M15x1,5, Max cal. .9,3mm
Muzzle brake, M16x1, Max cal. .9,3mm
Muzzle brake, M17x1, Max cal. .9,3mm
Muzzle brake, M18x1, Max cal. .9,3mm
Muzzle brake, 5/8-24 unef, Max cal. .9,3mm

Product contains:
Muzzle brake
7 pcs adjustment screws

Suitable for:
Weapon/barrel with 15mm long thread (standard)

Measurements:
Diameter: 22mm
Length: 63mm
(M13x1-M15x1, 1/2-20 unf, 1/2-28 unef: conical chamfer adapted to fit the barrel)

Weight:
65-68 gram

Material:
Steel

Color:
Black oxidized

Other:
-

Before using the product, read the installation instructions or user manual.

Ensure that the product is compatible with your Stalon silencer or weapon.

Vår historia börjar 1989 i en gammal ladugård långt norrut i det svenska höglandet.

Vid den tiden producerade vi precisionsdetaljer för entreprenörer som Volvo, Koenigsegg och andra välkända företag. Vi utvecklade ett enormt öga för detaljer och kvalitet i dessa projekt, vilket blev en nyckel för framtida produktioner och innovationer. År 2007 designade vi vår första ljuddämpare för den svenska marknaden och distribuerade produkterna till lokala vapenbutiker. Två år senare, 2009, förändrades allt. Vi byggde om ladan och optimerade den för utveckling och produktion av ljuddämpare. Brytpunkten 2009 var nödvändig för att kunna uppfylla vår passion:

Att leverera den mest episka upplevelsen någonsin i produkter för jakt och målskytte.
Sedan 2009 har vi skapat syftes-byggda ljuddämpare och tillbehör för jakt och skytte och vi har inga avsikter att göra något annat.

Muzzle brake, M13x1, Max cal. .7,62mm
Muzzle brake, M14x1, Max cal. .7,62mm
Muzzle brake, M14x1,5, Max cal. .7,62mm
Muzzle brake, M15x1, Max cal. .7,62mm
Muzzle brake, M15x1,5, Max cal. .7,62mm
Muzzle brake, M18x1, Max cal. .7,62mm
Muzzle brake, 1/2-20 unf, Max cal. .7,62mm
Muzzle brake, 1/2-28 unef, Max cal. .7,62mm

Muzzle brake, M14x1, Max cal. .9,3mm
Muzzle brake, M14x1,5, Max cal. .9,3mm
Muzzle brake, M15x1, Max cal. .9,3mm
Muzzle brake, M15x1,5, Max cal. .9,3mm
Muzzle brake, M16x1, Max cal. .9,3mm
Muzzle brake, M17x1, Max cal. .9,3mm
Muzzle brake, M18x1, Max cal. .9,3mm
Muzzle brake, 5/8-24 unef, Max cal. .9,3mm

Product contains:
Muzzle brake
7 pcs adjustment screws

Suitable for:
Weapon/barrel with 15mm long thread (standard)

Measurements:
Diameter: 22mm
Length: 63mm
(M13x1-M15x1, 1/2-20 unf, 1/2-28 unef: conical chamfer adapted to fit the barrel)

Weight:
65-68 gram

Material:
Steel

Color:
Black oxidized

Other:
-

Before using the product, read the installation instructions or user manual.

Ensure that the product is compatible with your Stalon silencer or weapon.

Our story begins in 1989 in an old barn far north in the Swedish highlands.

At that time, we produced precision parts for entrepreneurs like Volvo, Koenigsegg, and other well-known companies. We developed a keen eye for detail and quality in these projects, which became a key for future productions and innovations. In 2007, we designed our first silencer for the Swedish market and distributed the products to local gun shops. Two years later, in 2009, everything changed. We rebuilt the barn and optimized it for the development and production of silencers.

The turning point in 2009 was necessary to fulfill our passion:
Delivering the most epic experience ever in products for hunting and shooting.

Since 2009, we have created purpose-built silencers and accessories for hunting and shooting, and we have no intentions of doing anything else.

Muzzle brake, M13x1, Max cal. .7,62mm
Muzzle brake, M14x1, Max cal. .7,62mm
Muzzle brake, M14x1,5, Max cal. .7,62mm
Muzzle brake, M15x1, Max cal. .7,62mm
Muzzle brake, M15x1,5, Max cal. .7,62mm
Muzzle brake, M18x1, Max cal. .7,62mm
Muzzle brake, 1/2-20 unf, Max cal. .7,62mm
Muzzle brake, 1/2-28 unef, Max cal. .7,62mm

Muzzle brake, M14x1, Max cal. .9,3mm
Muzzle brake, M14x1,5, Max cal. .9,3mm
Muzzle brake, M15x1, Max cal. .9,3mm
Muzzle brake, M15x1,5, Max cal. .9,3mm
Muzzle brake, M16x1, Max cal. .9,3mm
Muzzle brake, M17x1, Max cal. .9,3mm
Muzzle brake, M18x1, Max cal. .9,3mm
Muzzle brake, 5/8-24 unef, Max cal. .9,3mm

Product contains:
Muzzle brake
7 pcs adjustment screws

Suitable for:
Weapon/barrel with 15mm long thread (standard)

Measurements:
Diameter: 22mm
Length: 63mm
(M13x1-M15x1, 1/2-20 unf, 1/2-28 unef: conical chamfer adapted to fit the barrel)

Weight:
65-68 gram

Material:
Steel

Color:
Black oxidized

Other:
-

Before using the product, read the installation instructions or user manual.

Ensure that the product is compatible with your Stalon silencer or weapon.

Vår historia börjar 1989 i en gammal ladugård långt norrut i det svenska höglandet.

Vid den tiden producerade vi precisionsdetaljer för entreprenörer som Volvo, Koenigsegg och andra välkända företag. Vi utvecklade ett enormt öga för detaljer och kvalitet i dessa projekt, vilket blev en nyckel för framtida produktioner och innovationer. År 2007 designade vi vår första ljuddämpare för den svenska marknaden och distribuerade produkterna till lokala vapenbutiker. Två år senare, 2009, förändrades allt. Vi byggde om ladan och optimerade den för utveckling och produktion av ljuddämpare. Brytpunkten 2009 var nödvändig för att kunna uppfylla vår passion:

Att leverera den mest episka upplevelsen någonsin i produkter för jakt och målskytte.
Sedan 2009 har vi skapat syftes-byggda ljuddämpare och tillbehör för jakt och skytte och vi har inga avsikter att göra något annat.

rekommenderade tillbehör

Front 108, X-serien
Läs mer
Front 149, X-serien
Läs mer
Konisk pipbussning, X-serien
Läs mer
Neopren Kamouflage, X-serien
Läs mer
Neopren m. cordura, X-serien
Läs mer
Pipbussning X-serien
Läs mer

recommended accessories

Accessory mount, X-Series
Read more
Open sight, X-Series
Read more
Barrel support, X-Series
Read more
Neoprene w/ cordura, X-series
Read more
Neoprene Camouflage, X-series
Read more
Conical barrel support, X-Series
Read more