Varför ska jag använda ljuddämpare?

Jagar du fortfarande utan ljuddämpare? I så fall tycker vi att det är hög tid att tänka om. Fördelarna med att använda ljuddämpare till jaktvapen är många och det är en bra försäkring för både dig som jägare och omgivningen. Som bonus finns det även stora chanser att du blir bättre som skytt.


Fortfarande inte övertygad? Då bör du fortsätta läsa.

Minskad ljudnivå


Fördelarna med att använda ljuddämpare överväger utan tvekan nackdelarna. I första hand innebär användandet av ljuddämpare att man sänker ljudnivån vid avlossande av skott, vilket i praktiken betyder att ljudet kvävs genom att gastrycket sänks när kulan skjuts iväg och gasen leds ut under en längre tid. Hur mycket ljud som minskar beror på ljuddämparens utformning och vissa andra aspekter som vilken kaliber du använder.


Ljudet kommer inte försvinna och hörs även på långt håll, men ljuddämparen sänker ljudet till en mer behaglig nivå. En ljuddämpare kan inte minska knallen från kulan och islagsljudet när kulan träffar något.

ÄR DIN LJUDDÄMPARE UPPMÄTT VID SKYTTENS ÖRA ELLER MIL-STD-1474D?


Något som är viktigt att ha kännedom om när man diskuterar hur mycket ljud en dämpare reducerar är hur själva ljudmätningarna gått tillväga. Vi mäter ljudnivå enligt en rådande standard som vi kortar ner till MIL-standard (läs mer om den här), vilken anger exakta positioner för varje modul och teknisk utrustning som ska användas. Där mäter man ljudet 100 centimeter och 90 grader till vänster från ljuddämparens mynning. Om man önskar kan man även lägga till en referensposition vid skyttens öra, och då kommer resultatet att bli ungefär 8-10 dBc lägre. Till exempel skulle Stalon VICTOR som reducerar ljudet ner till cirka 141 dBc enligt MIL-standard (.308w) istället visa cirka 132 dBc på mätaren uppmätt ”vid skyttens öra”. Likväl skulle XE149 som reducerar ljudet till 132,5 dBc vid mynning visa omkring 123,5 dBc ”vid skyttens öra”.


Att genomföra en ljudmätning ”vid skyttens öra” blir problematiskt av flera anledningar. Förutom ljuddämparens egna förmåga att reducera ljudet så kommer också avståndet från mätare ”vid skyttens öra” och ljuddämparens mynning att påverka resultatet avsevärt. Lek med tanken att vi har en ljuddämpare som är väldigt kort men effektiv, som testats med ett vapen med kort pipa. Denna ljuddämpare ska sedan jämföras mot en ljuddämpare som är väldigt lång och inte speciellt effektiv, dessutom som testas med ett vapen med lång pipa. Resultatet för båda ljuddämparna kommer att bli missvisande, eftersom det kan skilja flera decimeter från mätaren och mynningen mellan båda testerna. Det kan till och med vara så att den långa, som är mindre effektiv, visar en lägre ljudnivå än den som egentligen har mer effektiv ljudreducering.


Det som diskuterats ovan kommer såklart även innebära olika upplevelser för dig som skytt. Val av kaliber är det främsta påverkande faktorn men även piplängden kan göra att ljudet kanske upplevs olika mellan olika användare.


Oavsett, att dämpa ljudet skulle vi ändå påstå är det definitivt främsta anledningen till att man väljer att införskaffa en ljuddämpare till sitt jaktvapen. Genom att använda en Stalon ljuddämpare kan du minska skottknallen med upp emot 35 decibel.


Skadliga ljudnivåer

Det mänskliga örat reagerar lite olika på ett kontinuerligt buller och ett impulsljud. Ett kontinuerligt buller är ett ljud vars styrka håller sig på ungefär samma nivå under en given tid. Det kan till exempel vara en borrmaskin, en bilmotor eller något annat. Ett kontinuerligt ljud kan vara skadligt redan vid 70 dB, men oftast pratar man om att kontinuerliga ljud över 80 dB befinner sig inom en skadlig nivå.


Ett impulsljud däremot är ett ljud som når sin högsta ljudstyrka väldigt snabbt och därefter tonar av i snabb takt. Exempel på detta kan vara ett slag med en hammare, en ballong som spricker eller, så klart, ett avlossat skott från ett vapen. Impulsljud är något som örat hanterar annorlunda och vi kan därför utsätta oss för högre nivåer utan att örat tar skada. I ett EU-direktiv (2003/10/EC) som belyser ljudnivåer och när man bör skydda sin hörsel, menar man att impulsljud över 135 dB befinner sig inom en skadlig nivå och 140 dB kan vara direkt skadligt.


Andra faktorer som kan påverka känsligheten för hörselskador är bland annat stress, utmattning, en fysiologisk känslighet hos personen eller tidigare hörselskada.

Vårt mål med våra produkter är att dem alltid ska reducera ljudet till lägre än 135dBc och gärna med god marginal ”vid skyttens öra”.


Hörselskadade jägare

Enligt en avhandling som Läkartidningen publicerade 2016 uppvisade 48% av 1771 jägare en högfrekvent hörselskada. Utan att fördjupa sig mer i denna statistik är det ändå möjligt att fundera över huruvida majoriteten av dessa hörselskador har sin grund i för höga decibelnivåer. Genom att använda en ljuddämpare till jaktvapnet kan man undvika hörselnedsättningar i form av till exempel sämre hörsel, tinnitus och ljudförvrängning.


Vi rekommenderar fortfarande att man använder sig av hörselskydd tillsammans med ljuddämpare för att minska skottknallen så mycket som möjligt och skydda sitt eget öra.


Skydda omgivningen

Men ljuddämparen agerar inte bara försäkring för skyttens öra, utan även för omgivningen. Oron för jakthundars hörsel är stor, och detta är ett outforskat område utan bestämmelser om vilka ljudnivåer som är skadliga eller ej. Vad vi däremot vet är att hundar har betydligt mycket bättre hörsel än människor.

Det finns även fler fördelar för omgivningen när ljudnivån på jakten dämpas, men vi nöjer oss här för stunden.

No items found.

Minskad mynningsflamma

En annan anledning att välja en ljuddämpare till vapnet är att mynningsflamman dämpas rejält. Mynningsflamma uppstår genom att krutet förbränns och släcks - helt eller delvis - inuti dämparen. Man undviker på så sätt att bli bländad och kan istället behålla fokus på målet. Det är också möjligt att synen skadas permanent av det starka ljus som mynningsflamman skapar, även om vi inte vet i vilken utsträckning detta har skett. Att bli bländad på så här sätt är i synnerhet vanligast i mörka förhållanden men kan även ske i skarpt dagsljus eller solljus, och då kan man lätt bli bländad under flera sekunder. Händer detta missar du inte bara vart viltet tar vägen vilket gör att det tar mycket längre tid till ett eventuellt andra skott, utan du kan dessutom få synskador över tid. En Stalon ljuddämpare är utformad till att minska mynningsflamman så mycket som möjligt.


Minskad rekyl

En ljuddämpare minskar inte bara ljudnivåer och mynningsflamma, utan dämpar även rekylen upp emot 55%. Detta är möjligt genom att gaserna som trycks ut bromsas upp i dämparen. Det finns dock, som med så mycket annat, många faktorer som påverkar hur mycket rekyl en dämpare minskar, såsom vapen och ammunition. En Stalon ljuddämpare minskar omkring 40-55% rekyl, vilket är en otrolig skillnad och kan vara avgörande för en användare. Många jägare väljer att skaffa ljuddämpare enbart för den minskade rekylen, då det kan vara obehagligt eller till och med göra ont vid avlossande av skott. Ett exempel på situation där vår kraftfulla ljuddämpare XE149 är uppskattad är med en 30-06 vid liggande skytte, där man egentligen enbart söker efter denna egenskap hos ljuddämparen.


Hur som helst innebär en minskad rekylen att man som skytt blir tryggare och säkrare i sin jakt och i hanteringen av sitt vapen.


Ökad precision

Genom att man känner sig säkrare som skytt uppstår en fjärde fördel med ljuddämpare; ökad precision. Ljuddämparens vikt minskar pipans vibrationer och tillför en extra tyngd, som i sin tur gör att vapnet blir mer stabilt och balanserat. Vapnet kommer inte reagera lika lätt på darrningar eller små rörelser. Men precisionen är inte bara mekanisk, utan även mental. Dämparens tyngd i kombination med den minskade rekylen innebär att man som skytt blir mer avslappnad och kan avfyra skott utan oro. Detta leder också till att jakten blir både etisk och trevligare.

No items found.

rekommenderad läsning

Balans
När du monterar en ljuddämpare på ditt vapen tillförs extra vikt och på pipan.
Läs mer
Förlängning
När vi talar om förlängning av vapnet med en ljuddämpare monterad, syftar vi...
Läs mer
Rekyl
Rekyl är den bakåtriktade kraften som uppstår när ett vapen avfyras.
Läs mer
En skogsmulles berättelse - Mirandas kärlek i livet
Elak, skällig, envis - rena rama djävulen. Kärt barn...
Läs mer
"Om lyckan är att skjuta finns det inte många lyckliga jaktdagar"
Det äkta paret Mattias och Kajsa Landfors spenderar varje...
Läs mer
Hur väljer jag ljuddämpare till fågeljakten?
Den 25 augusti drar jakten på skogsfågel igång i hela Sverige. Det är en spännande jaktform...
Läs mer