March 24, 2023

Skötsel och underhåll av Stalon ljuddämpare

Hur underhåller du din Stalon ljuddämpare? Våra ljuddämpare är tillverkade för att hålla under riktigt lång tid förutsatt att du tar hand om den på rätt sätt. Det krävs ett otroligt simpelt, dock kontinuerligt, underhåll. Här nedan ger vi våra rekommendationer och delar även med oss av vanliga problem som beror på undermålig skötsel.

HUR UNDERHÅLLER MAN SIN LJUDDÄMPARE?


DEMONTERA OCH TORKA UR


Under användning bildas kondens i ljuddämparen. Vatten och fukt, i kombination med krutrester, innehåller ammoniak och andra korrosion ämnen som måste torka upp innan förvaring. Om du inte låter ljuddämparen torka efter användning kan fuktskador uppstå som i sin tur påverkar ljuddämparens effekt och prestanda.


Vi rekommenderar att du alltid demonterar ljuddämparen från vapnet när den inte används, annars finns det en stor risk att den fastnar i pipans gänga om den fortsätter vara monterad över tid. Är insidan våt eller fuktig bör den få torka ur. För att göra detta kan du med fördel använda tryckluft, en värmepistol, hårtork, fläkt eller liknande tills den är helt torr. Du kan också placera den demonterade ljuddämparen på ett element eller annat som avger värme. Det viktiga är att luft kan cirkulera i ljuddämparen.


Du behöver inte plocka isär ljuddämparen i minsta detalj när du ska rengöra den. Stalon X-modellerna går att dela mellan front och bakdel. Du kan plocka ut innanmätet, själva kärnan, ur Stalon RF vilket förenklar rengöringen otroligt mycket på en så liten ljuddämpare som kommer kräva mer rengöring. Stalon VICTOR-modellerna går inte att dela.

OLJA OCH FETTA IN


Med jämna mellanrum (vi rekommenderar var tredje vecka ungefär om man jagar intensivt) bör insidan av ljuddämparen sprayas med en tunn vapenolja under cirka 1-2 sekunder. Det är viktigt att ljuddämparen är helt torr när du behandlar den med olja. Om den inte är torr, det kanske till och med ligger vattendroppar i, kapslar du in fukten och förvärrar problemet. Oljan har två egenskaper; dels skyddar den lamellerna som gör att krutavlagringarna inte drar åt sig fukt lika lätt, och dels kan den höga effekten på ljuddämparen med ett par decibel. Vapnets gängor ska smörjas och på vissa modeller även kopplingen mellan ljuddämparens front och bakdel. Använd Stalon ljuddämparfett till detta >


FÖRVARING


Ljuddämparen förvaras stående med mynningen nedåt på en torr och ventilerad plats. Lagar och förordningar kan kräva att du ska förvara ljuddämparen i ett vapenskåp.

RENGÖRINGSMEDEL OCH VERKTYG


Vi rekommenderar inte att använda rengöringsmedel eller vätskor från tredje part. En mässingsborste för vapenrengöring kan användas för att avlägsna krutrester som syns i ljuddämparens lopp. Det är också fullt möjligt att låta ljuddämparen vara monterad när man rengör pipan med mässingsborste. En Stalon ljuddämpare kräver ingen avancerad rengöringsprocedur utan en simpel skötsel kommer hålla den fräsch under många år.


FIXA REPAN


Utsidan på ljuddämparen kan bli repig när den skrapar mot kvistar och annat i skogen. Det är dock inget som förstör ytskiktet. Torka av utsidan med en lätt vapenolja och ljuddämparen kommer praktiskt taget bli som ny.

Steg för steg: kontinuerlig rengöring

Steg 1: rengör loppet

Börja med att rengöra loppet från eventuella krutrester. Detta görs enklast med en mässingsborste eller boresnake.

steg 2: smörj gängorna

Torka av ljuddämparens gänga med papper för att avslägsna eventuellt smuts. Hamnar smuts i delningen kommer det orsaka problem att dela ljuddämparen senare. Smörj sedan delningen mellan front- och bakdel (om ljuddämparen är delningsbar). Använd Stalon ljuddämparfett >

Steg 3: pipans gänga

Smörj även in pipans gänga med samma fett. Även denna bör vara rengjord från eventuellt skräp.

steg 4: olja

Avsluta med att spraya en lättflytande vapenolja i ungefär 1-2 sekunder (dvs. 1-2 kortare tryck) inuti ljuddämparen.

VANLIGA PROBLEM


DET KOMMER SKRÄP UR LJUDDÄMPAREN


Vatten och fukt, i kombination med krutrester, skapar en frätande, vit massa. En ljuddämpare som inte blivit behandlad med olja kommer att släppa av sig stora, vita kristaller som liknar smulade diskmaskinstabletter. Detta är vattenansamlingar som har torkat och omformats till kristaller. För att få bort detta kan du använda en mässingsborste. Avsluta med att spraya en lättflytande vapenolja i 1-2 sekunder inuti ljuddämparen.

Saltkristallerna kan även se ut som taggar som hänger ner genom loppet. Dessa kristaller kan störa kulans precision. Hålet ska alltid vara runt och cylindriskt format (se bilder ovan). Du kan ta bort kristallerna genom att använda en mässingsborste eller en boresnake.


DÄMPAREN GÅR INTE ATT DELA


Om du har en av Stalon X-modellerna och inte kan dela din ljuddämpare beror det mest troligt på att den varit fuktig under längre tid och kanske till och med rostat. Det kan också bero på att det funnits smuts i delningen när ljuddämparen skruvats samman, eller att gängorna inte blivit smord kontinuerligt med ljuddämparfett. För att lösa detta kan du värma upp området runt delningen med hjälp av en värmepistol eller liknande. Kan du inte dela på den själv tar du hjälp av någon annan, och tillsammans skruvar ni åt varsitt håll. Observera att alla Stalon ljuddämpare inte är delbara.


Får du isär den är det viktigt att undersöka om något är trasigt, annars torkar du av den och fettar in gängorna.


KULAN TAR I MYNNINGEN


Att kulan tar i mynningen kan bero på flera saker. Ett dilemma, som ofta uppstår under övningsskyttesäsongen, är att du får dålig precision efter ett antal skott. Ofta beror detta på att ljuddämparen kommit loss när den blivit varm. Ligger den löst får du dålig precision och kulan kan göra ett märke i mynningen. Inuti ljuddämparen finns en funktion som gör att den ska skruva åt sig vid varje skott. Har den därför kommit loss en aning kan den skruva fast sig själv vid nästa skott.


En annan orsak till att kulan tar i mynningen kan vara att du fått problem med fukt i ljuddämparen. Som nämnt ovan kan ljuddämparen släppa ifrån sig stora, vita klumpar. Detta beror på att vatten och fukt inte fått torka ur ordentligt och omformats till en frätande massa. När dessa kristaller hänger in genom loppet kan de störa kulans precision och på så sätt kan kulan göra ett märke i mynningen.

LJUDDÄMpARE TILL .17 HMR

Här rekommenderar vi starkt Stalon RC oavsett hur och var man ska använda den. Den är liten, lätt och reducerar ljudet utmärkt i kaliber .17 HMR (27,2dBc)

Läs mer om Stalon RF >

LJUDDÄMpARE TILL .222 för skogsfågeljakt (rörlig jakt)

Vid rörlig jakt kan storleken av ljuddämparen vara av större betydelse, likaså vikten och förlängning framför mynningen på vapnet. Vi vill hitta en ljuddämpare som är så liten och smidig som möjligt och kan därför tänka oss att ”offra” lite av ljud reduceringen.Vi rekommenderar därför följande modeller för rörlig jakt och kal. .222:
Stalon VICTOR och Stalon X108.

Läs mer om VICTOR >

Läs mer om STALON X108 >

Ljuddämpare till kal. .30 (.308W & 30-06) för drevjakt jakt (rörlig jakt)

Drevjakt är en jakt som bedrivs till stor del rörligt och med snabba rörelser. Här blir det viktigt att hitta en balans mellan storlek på ljuddämparen, vikt, ljudreducering, förlängning av vapnet och givetvis en gnutta personliga preferenser.Vi rekommenderar följande modeller för rörlig jakt och kal. .30:
Stalon X108, Stalon XE108 och i vissa fall Stalon VICTOR.

Läs mer om STALON X108>

Läs mer om STALON XE108 >

Läs mer om STALON VICTOR >

Product image Stalon X108Product image Stalon VICTOR

Ljuddämpare till kal. .30 (.308W & 30-06) för vakjakt (stillsam jakt)

Vid rörlig jakt kan storleken av ljuddämparen vara av större betydelse, likaså vikten och förlängning framför mynningen på vapnet. Vi vill hitta en ljuddämpare som är så liten och smidig som möjligt och kan därför tänka oss att ”offra” lite av ljud reduceringen.Vi rekommenderar därför följande modeller för rörlig jakt och kal. .222:
Stalon VICTOR och Stalon X108.

Läs mer om VICTOR >

Läs mer om STALON X108 >

Product image Stalon VICTOR
Product image Stalon X108

Ljuddämpare till kal. 9,3mm (9,3×62 & 9,3×57) för hundförare (rörlig jakt)

Kaliber 9,3mm och större är av sådan karaktär att vi gärna tittar på ljuddämpare med större volym, utan att för den delen förlänga vapnet längre framför mynningen. Det är viktigt för de flesta att ljuddämpare är lätt att bära runt på.Vi rekommenderar följande modell för rörlig jakt och kal. 9,3mm: Stalon XE108

Läs mer om STALON XE108 >

Product image Stalon XE108
Läs mer
Stalon logo.
March 24, 2023

Skötsel och underhåll av Stalon ljuddämpare

Hur underhåller du din Stalon ljuddämpare? Våra ljuddämpare är tillverkade för att hålla under riktigt lång tid förutsatt att du tar hand om den på rätt sätt. Det krävs ett otroligt simpelt, dock kontinuerligt, underhåll. Här nedan ger vi våra rekommendationer och delar även med oss av vanliga problem som beror på undermålig skötsel.

HUR UNDERHÅLLER MAN SIN LJUDDÄMPARE?


DEMONTERA OCH TORKA UR


Under användning bildas kondens i ljuddämparen. Vatten och fukt, i kombination med krutrester, innehåller ammoniak och andra korrosion ämnen som måste torka upp innan förvaring. Om du inte låter ljuddämparen torka efter användning kan fuktskador uppstå som i sin tur påverkar ljuddämparens effekt och prestanda.


Vi rekommenderar att du alltid demonterar ljuddämparen från vapnet när den inte används, annars finns det en stor risk att den fastnar i pipans gänga om den fortsätter vara monterad över tid. Är insidan våt eller fuktig bör den få torka ur. För att göra detta kan du med fördel använda tryckluft, en värmepistol, hårtork, fläkt eller liknande tills den är helt torr. Du kan också placera den demonterade ljuddämparen på ett element eller annat som avger värme. Det viktiga är att luft kan cirkulera i ljuddämparen.


Du behöver inte plocka isär ljuddämparen i minsta detalj när du ska rengöra den. Stalon X-modellerna går att dela mellan front och bakdel. Du kan plocka ut innanmätet, själva kärnan, ur Stalon RF vilket förenklar rengöringen otroligt mycket på en så liten ljuddämpare som kommer kräva mer rengöring. Stalon VICTOR-modellerna går inte att dela.

OLJA OCH FETTA IN


Med jämna mellanrum (vi rekommenderar var tredje vecka ungefär om man jagar intensivt) bör insidan av ljuddämparen sprayas med en tunn vapenolja under cirka 1-2 sekunder. Det är viktigt att ljuddämparen är helt torr när du behandlar den med olja. Om den inte är torr, det kanske till och med ligger vattendroppar i, kapslar du in fukten och förvärrar problemet. Oljan har två egenskaper; dels skyddar den lamellerna som gör att krutavlagringarna inte drar åt sig fukt lika lätt, och dels kan den höga effekten på ljuddämparen med ett par decibel. Vapnets gängor ska smörjas och på vissa modeller även kopplingen mellan ljuddämparens front och bakdel. Använd Stalon ljuddämparfett till detta >


FÖRVARING


Ljuddämparen förvaras stående med mynningen nedåt på en torr och ventilerad plats. Lagar och förordningar kan kräva att du ska förvara ljuddämparen i ett vapenskåp.

RENGÖRINGSMEDEL OCH VERKTYG


Vi rekommenderar inte att använda rengöringsmedel eller vätskor från tredje part. En mässingsborste för vapenrengöring kan användas för att avlägsna krutrester som syns i ljuddämparens lopp. Det är också fullt möjligt att låta ljuddämparen vara monterad när man rengör pipan med mässingsborste. En Stalon ljuddämpare kräver ingen avancerad rengöringsprocedur utan en simpel skötsel kommer hålla den fräsch under många år.


FIXA REPAN


Utsidan på ljuddämparen kan bli repig när den skrapar mot kvistar och annat i skogen. Det är dock inget som förstör ytskiktet. Torka av utsidan med en lätt vapenolja och ljuddämparen kommer praktiskt taget bli som ny.

STEP BY STEP: REGULAR CLEANING PROCEDURE

Step 1: clean the bore

Begin with cleaning the bore from gunpowder residue. This is easily made with a gun-cleaning brass brush or boresnake.

step 2: lubricate threads

Wipe off the silencer's thread with a tissue to remove dirt. Dirt can cause issues detaching the silencer later. Lubricate the split section between the front and back part (if the model allows). Use Stalon silencer grease >

step 3: barrel's thread

Use the same grease to lubricate the barrel's thread as well. Even this should be cleaned from eventual dirt.

step 4: oil

Finish using a light gun oil inside the silver for about 1-2 seconds (i.e. 1-2 short pressures).

VANLIGA PROBLEM


DET KOMMER SKRÄP UR LJUDDÄMPAREN


Vatten och fukt, i kombination med krutrester, skapar en frätande, vit massa. En ljuddämpare som inte blivit behandlad med olja kommer att släppa av sig stora, vita kristaller som liknar smulade diskmaskinstabletter. Detta är vattenansamlingar som har torkat och omformats till kristaller. För att få bort detta kan du använda en mässingsborste. Avsluta med att spraya en lättflytande vapenolja i 1-2 sekunder inuti ljuddämparen.

Saltkristallerna kan även se ut som taggar som hänger ner genom loppet. Dessa kristaller kan störa kulans precision. Hålet ska alltid vara runt och cylindriskt format (se bilder ovan). Du kan ta bort kristallerna genom att använda en mässingsborste eller en boresnake.


DÄMPAREN GÅR INTE ATT DELA


Om du har en av Stalon X-modellerna och inte kan dela din ljuddämpare beror det mest troligt på att den varit fuktig under längre tid och kanske till och med rostat. Det kan också bero på att det funnits smuts i delningen när ljuddämparen skruvats samman, eller att gängorna inte blivit smord kontinuerligt med ljuddämparfett. För att lösa detta kan du värma upp området runt delningen med hjälp av en värmepistol eller liknande. Kan du inte dela på den själv tar du hjälp av någon annan, och tillsammans skruvar ni åt varsitt håll. Observera att alla Stalon ljuddämpare inte är delbara.


Får du isär den är det viktigt att undersöka om något är trasigt, annars torkar du av den och fettar in gängorna.


KULAN TAR I MYNNINGEN


Att kulan tar i mynningen kan bero på flera saker. Ett dilemma, som ofta uppstår under övningsskyttesäsongen, är att du får dålig precision efter ett antal skott. Ofta beror detta på att ljuddämparen kommit loss när den blivit varm. Ligger den löst får du dålig precision och kulan kan göra ett märke i mynningen. Inuti ljuddämparen finns en funktion som gör att den ska skruva åt sig vid varje skott. Har den därför kommit loss en aning kan den skruva fast sig själv vid nästa skott.


En annan orsak till att kulan tar i mynningen kan vara att du fått problem med fukt i ljuddämparen. Som nämnt ovan kan ljuddämparen släppa ifrån sig stora, vita klumpar. Detta beror på att vatten och fukt inte fått torka ur ordentligt och omformats till en frätande massa. När dessa kristaller hänger in genom loppet kan de störa kulans precision och på så sätt kan kulan göra ett märke i mynningen.

LJUDDÄMpARE TILL .17 HMR

Här rekommenderar vi starkt Stalon RC oavsett hur och var man ska använda den. Den är liten, lätt och reducerar ljudet utmärkt i kaliber .17 HMR (27,2dBc)

Läs mer om Stalon RF >

LJUDDÄMpARE TILL .222 för skogsfågeljakt (rörlig jakt)

Vid rörlig jakt kan storleken av ljuddämparen vara av större betydelse, likaså vikten och förlängning framför mynningen på vapnet. Vi vill hitta en ljuddämpare som är så liten och smidig som möjligt och kan därför tänka oss att ”offra” lite av ljud reduceringen.Vi rekommenderar därför följande modeller för rörlig jakt och kal. .222:
Stalon VICTOR och Stalon X108.

Läs mer om VICTOR >

Läs mer om STALON X108 >

Ljuddämpare till kal. .30 (.308W & 30-06) för drevjakt jakt (rörlig jakt)

Drevjakt är en jakt som bedrivs till stor del rörligt och med snabba rörelser. Här blir det viktigt att hitta en balans mellan storlek på ljuddämparen, vikt, ljudreducering, förlängning av vapnet och givetvis en gnutta personliga preferenser.Vi rekommenderar följande modeller för rörlig jakt och kal. .30:
Stalon X108, Stalon XE108 och i vissa fall Stalon VICTOR.

Läs mer om STALON X108>

Läs mer om STALON XE108 >

Läs mer om STALON VICTOR >

Product image Stalon X108Product image Stalon VICTOR

Ljuddämpare till kal. .30 (.308W & 30-06) för vakjakt (stillsam jakt)

Vid rörlig jakt kan storleken av ljuddämparen vara av större betydelse, likaså vikten och förlängning framför mynningen på vapnet. Vi vill hitta en ljuddämpare som är så liten och smidig som möjligt och kan därför tänka oss att ”offra” lite av ljud reduceringen.Vi rekommenderar därför följande modeller för rörlig jakt och kal. .222:
Stalon VICTOR och Stalon X108.

Läs mer om VICTOR >

Läs mer om STALON X108 >

Product image Stalon VICTOR
Product image Stalon X108

Ljuddämpare till kal. 9,3mm (9,3×62 & 9,3×57) för hundförare (rörlig jakt)

Kaliber 9,3mm och större är av sådan karaktär att vi gärna tittar på ljuddämpare med större volym, utan att för den delen förlänga vapnet längre framför mynningen. Det är viktigt för de flesta att ljuddämpare är lätt att bära runt på.Vi rekommenderar följande modell för rörlig jakt och kal. 9,3mm: Stalon XE108

Läs mer om STALON XE108 >

Product image Stalon XE108
Read more
Stalon logo.