Rekyl

Rekyl är en naturlig följd från avfyrandet av ett vapen, där den bakåtriktade kraften uppstår när patronen antänds och gaser från krutet expanderar. Denna effekt, som varierar i intensitet, är inte bara en fysisk respons utan också en avgörande faktor för både trygghet och precision inom jakt och skytte.

Ljuddämpare har visat sig vara en effektiv lösning för att hantera detta. Genom att förstå hur rekylen fungerar och hur ljuddämpare påverkar den, kan vi skapa en mer bekväm och kontrollerbar totalupplevelse för jägare.

Vad är rekyl?

Rekyl är den bakåtriktade kraften som uppstår när ett vapen avfyras. När en patron antänds inuti vapnets kammare, genereras en stor mängd gaser från krutet som expanderar snabbt och skapar ett väldigt högt tryck. Detta tryck pressar kulan genom vapnets pipa och i en otrolig hastighet. Rekylen är en fysisk effekt som skapas från utsläppet av gaser och kulan som skjuts iväg från vapnet. Det innebär att vapnet rör sig bakåt i motsatt riktning till den riktning kulan skjuts iväg.

Rekyl kan vara olika intensiv beroende på faktorer som till exempel kaliber, vapnets vikt, vilken typ av ammunition man använder, mängden krut och vapnets utformningt. Större kalibrar och tyngre ammunition genererar vanligtvis mer rekyl. En tyngre vapenvikt kan minska den upplevda rekylens kraft genom att absorbera en del av energin.

Varför vill man minska rekylen?

Att minska rekylen och dess enorma kraft är av stor betydelse av olika anledningar för att skapa en bra upplevelse av jakt och skytte. Många tvekar till följd av kraftig rekyl, och vissa vågar inte ens prova trots en stark vilja. Hög rekyl vara obehaglig och smärtsam för skytten, den kan till och med leda till fysiska skador vid långvarig exponering. Hög rekyl påverkar även precisionen och återhämtningsförmågan mellan skott. När ett vapen rekylerar kraftigt kan det ta längre tid för skytten att samla sig mellan skott, vilket kan skapa en fördröjning för ett eventuellt uppföljningsskott.

No items found.

Hur minskas rekyl?

Alla Stalon ljuddämpare minskar rekylen vid avfyrande av skott. Ljuddämparen fungerar som en utjämningskammare där gaser kan expandera och svalna av något innan de släpps ut i omgivningen. Genom att gaserna sprids ut och hastigheten minskas inuti ljuddämparen minskas kraften från krutet som expanderar.

Ljuddämpare är dessutom tillverkade i material som lägger en extra vikt på vapnets pipa. Vikten bidrar till att balansera vapnet och minska rörelsen efter avfyrning, vilket även den minskar den upplevda kraften från rekylen. Sist innehåller ljuddämpare dämpande material som är utformade för att absorbera och omvandla energin från rekylen.

Genom att kombinera dessa mekanismer kan ljuddämpare effektivt bidra till att minska rekylen och därmed göra skjutupplevelsen mer bekväm och kontrollerbar. Det är därför vanligt att många jägare väljer att använda ljuddämpare inte bara för att skydda hörseln, utan även för att förbättra precision och komfort.

No items found.

rekommenderad läsning

En skogsmulles berättelse - Mirandas kärlek i livet
Elak, skällig, envis - rena rama djävulen. Kärt barn...
Läs mer
"Om lyckan är att skjuta finns det inte många lyckliga jaktdagar"
Det äkta paret Mattias och Kajsa Landfors spenderar varje...
Läs mer
Hur väljer jag ljuddämpare till fågeljakten?
Den 25 augusti drar jakten på skogsfågel igång i hela Sverige. Det är en spännande jaktform...
Läs mer
SNART BÖRJAR ÄLGJAKTEN: STOR GUIDE TILL VALET AV LJUDDÄMPARE
Det drar ihop sig för älgjakt i Sverige - årets heliga veckor. Hur började älgjakten...
Läs mer
Djupet av jakten och vikten av att vara nybörjare
Hur kan man förmedla kunskap, erfarenheter, vett och etikett till andra jägare?...
Läs mer
Jakt är att vara mitt i naturen
Vad jakt är och inte är kommer alltid vara olika för alla människor. Vad vi däremot...
Läs mer

recomMended reading

A forest mullein's story - Miranda's love in life
Mean, yelling, and stubborn - sheer devil. A loved child...
Read more
Hunting with greater purpose
Kristian Bjerre is taken from a big city fairytale. Despite this, hunting...
Read more
Maintenance and care for Stalon silencer
How do you maintain your Stalon silencer? Our silencers are...
Read more
"If luck is shooting, there isn't many fortune hunting days"
The married couple Mattias and Kajsa Landfors spend every...
Read more
HOW TO CHOOSE SILENCER FOR BIRD HUNTING?
On the 25th of August, the hunt for grouse starts in Sweden. It’s an exciting hunting form...
Read more
GUIDE: THE SWEDISH MOOSE HUNT IS ABOUT TO START
It’s soon time for the moose hunting premiere in Sweden - the holy weeks...
Read more