Thread cover for weapon

kr 99,00 SEK

The thread cover for weapon thread protects the thread on the weapon against dirt and damage. The outer dimension of the thread cover is adapted to meet the diameter of the barrel. The thread covers are available in a wide span of different threads, materials and designs.

Key features:

  • Protection for weapon thread
  • Wide range of different materials and dimensions
  • Available in most threads

Thread cover, Black, M12x1, Knurled grip
Thread cover, Black, M13x1, Knurled grip
Thread cover, Black, M14x1, Knurled grip
Thread cover, Black, M14x1.5, Knurled grip
Thread cover, Black, M15x1, Knurled grip
Thread cover, Black, M15x1.5, Knurled grip
Thread cover, Black, M16x1, Knurled grip
Thread cover, Black M17x1, Knurled grip
Thread cover, Black M18x1, Plain
Thread cover, Black, 1/2-20 unf, Knurled grip
Thread cover, Black, 1/2-28 unef, Knurled grip
Thread cover, Black, 5/8-18 unf, Knurled grip
Thread cover, Black 5/8-24 unef, Plain

Thread cover, Stainless steel, M13x1, Knurled grip
Thread cover, Stainless steel, M14x1, Knurled grip
Thread cover, Stainless steel, M14x1.5, Knurled grip
Thread cover, Stainless steel, M15x1, Knurled grip
Thread cover, Stainless steel, M15x1.5, Knurled grip
Thread cover, Stainless steel, M18x1, Plain
Thread cover, Stainless steel, 1/2-20 unf, Knurled grip

Thread cover, Warmint stainless steel, M14x1, Plain
Thread cover, Warmint stainless steel, M15x1, Plain
Thread cover, Warmint stainless steel, 1/2-20 unf, Plain

Thread cover, Warmint black composite, M13x1, Plain
Thread cover, Warmint black composite, M14x1, Plain
Thread cover, Warmint black composite, M15x1, Plain
Thread cover, Warmint black composite, 1/2-20 unf, Plain

Product contains:
Thread cover

Suitable for:
Weapon/barrel thread

Measurements:
Diameter: 14,6-22mm
Length: 15mm

Weight:
4-22 gram

Material:
Steel or composite

Color:
Black or stainless steel

Other:
-

Before using the product, read the installation instructions or user manual.

Ensure that the product is compatible with your Stalon silencer or weapon.

Vår historia börjar 1989 i en gammal ladugård långt norrut i det svenska höglandet.

Vid den tiden producerade vi precisionsdetaljer för entreprenörer som Volvo, Koenigsegg och andra välkända företag. Vi utvecklade ett enormt öga för detaljer och kvalitet i dessa projekt, vilket blev en nyckel för framtida produktioner och innovationer. År 2007 designade vi vår första ljuddämpare för den svenska marknaden och distribuerade produkterna till lokala vapenbutiker. Två år senare, 2009, förändrades allt. Vi byggde om ladan och optimerade den för utveckling och produktion av ljuddämpare. Brytpunkten 2009 var nödvändig för att kunna uppfylla vår passion:

Att leverera den mest episka upplevelsen någonsin i produkter för jakt och målskytte.

Sedan 2009 har vi skapat syftes-byggda ljuddämpare och tillbehör för jakt och skytte och vi har inga avsikter att göra något annat.

Thread cover, Black, M12x1, Knurled grip
Thread cover, Black, M13x1, Knurled grip
Thread cover, Black, M14x1, Knurled grip
Thread cover, Black, M14x1.5, Knurled grip
Thread cover, Black, M15x1, Knurled grip
Thread cover, Black, M15x1.5, Knurled grip
Thread cover, Black, M16x1, Knurled grip
Thread cover, Black M17x1, Knurled grip
Thread cover, Black M18x1, Plain
Thread cover, Black, 1/2-20 unf, Knurled grip
Thread cover, Black, 1/2-28 unef, Knurled grip
Thread cover, Black, 5/8-18 unf, Knurled grip
Thread cover, Black 5/8-24 unef, Plain

Thread cover, Stainless steel, M13x1, Knurled grip
Thread cover, Stainless steel, M14x1, Knurled grip
Thread cover, Stainless steel, M14x1.5, Knurled grip
Thread cover, Stainless steel, M15x1, Knurled grip
Thread cover, Stainless steel, M15x1.5, Knurled grip
Thread cover, Stainless steel, M18x1, Plain
Thread cover, Stainless steel, 1/2-20 unf, Knurled grip

Thread cover, Warmint stainless steel, M14x1, Plain
Thread cover, Warmint stainless steel, M15x1, Plain
Thread cover, Warmint stainless steel, 1/2-20 unf, Plain

Thread cover, Warmint black composite, M13x1, Plain
Thread cover, Warmint black composite, M14x1, Plain
Thread cover, Warmint black composite, M15x1, Plain
Thread cover, Warmint black composite, 1/2-20 unf, Plain

Product contains:
Thread cover

Suitable for:
Weapon/barrel thread

Measurements:
Diameter: 14,6-22mm
Length: 15mm

Weight:
4-22 gram

Material:
Steel or composite

Color:
Black or stainless steel

Other:
-

Before using the product, read the installation instructions or user manual.

Ensure that the product is compatible with your Stalon silencer or weapon.

Vår historia börjar 1989 i en gammal ladugård långt norrut i det svenska höglandet.

Vid den tiden producerade vi precisionsdetaljer för entreprenörer som Volvo, Koenigsegg och andra välkända företag. Vi utvecklade ett enormt öga för detaljer och kvalitet i dessa projekt, vilket blev en nyckel för framtida produktioner och innovationer. År 2007 designade vi vår första ljuddämpare för den svenska marknaden och distribuerade produkterna till lokala vapenbutiker. Två år senare, 2009, förändrades allt. Vi byggde om ladan och optimerade den för utveckling och produktion av ljuddämpare. Brytpunkten 2009 var nödvändig för att kunna uppfylla vår passion:

Att leverera den mest episka upplevelsen någonsin i produkter för jakt och målskytte.
Sedan 2009 har vi skapat syftes-byggda ljuddämpare och tillbehör för jakt och skytte och vi har inga avsikter att göra något annat.

Thread cover, Black, M12x1, Knurled grip
Thread cover, Black, M13x1, Knurled grip
Thread cover, Black, M14x1, Knurled grip
Thread cover, Black, M14x1.5, Knurled grip
Thread cover, Black, M15x1, Knurled grip
Thread cover, Black, M15x1.5, Knurled grip
Thread cover, Black, M16x1, Knurled grip
Thread cover, Black M17x1, Knurled grip
Thread cover, Black M18x1, Plain
Thread cover, Black, 1/2-20 unf, Knurled grip
Thread cover, Black, 1/2-28 unef, Knurled grip
Thread cover, Black, 5/8-18 unf, Knurled grip
Thread cover, Black 5/8-24 unef, Plain

Thread cover, Stainless steel, M13x1, Knurled grip
Thread cover, Stainless steel, M14x1, Knurled grip
Thread cover, Stainless steel, M14x1.5, Knurled grip
Thread cover, Stainless steel, M15x1, Knurled grip
Thread cover, Stainless steel, M15x1.5, Knurled grip
Thread cover, Stainless steel, M18x1, Plain
Thread cover, Stainless steel, 1/2-20 unf, Knurled grip

Thread cover, Warmint stainless steel, M14x1, Plain
Thread cover, Warmint stainless steel, M15x1, Plain
Thread cover, Warmint stainless steel, 1/2-20 unf, Plain

Thread cover, Warmint black composite, M13x1, Plain
Thread cover, Warmint black composite, M14x1, Plain
Thread cover, Warmint black composite, M15x1, Plain
Thread cover, Warmint black composite, 1/2-20 unf, Plain

Product contains:
Thread cover

Suitable for:
Weapon/barrel thread

Measurements:
Diameter: 14,6-22mm
Length: 15mm

Weight:
4-22 gram

Material:
Steel or composite

Color:
Black or stainless steel

Other:
-

Before using the product, read the installation instructions or user manual.

Ensure that the product is compatible with your Stalon silencer or weapon.

Our story begins in 1989 in an old barn far north in the Swedish highlands.

At that time, we produced precision parts for entrepreneurs like Volvo, Koenigsegg, and other well-known companies. We developed a keen eye for detail and quality in these projects, which became a key for future productions and innovations. In 2007, we designed our first silencer for the Swedish market and distributed the products to local gun shops. Two years later, in 2009, everything changed. We rebuilt the barn and optimized it for the development and production of silencers.

The turning point in 2009 was necessary to fulfill our passion:
Delivering the most epic experience ever in products for hunting and shooting.

Since 2009, we have created purpose-built silencers and accessories for hunting and shooting, and we have no intentions of doing anything else.

Thread cover, Black, M12x1, Knurled grip
Thread cover, Black, M13x1, Knurled grip
Thread cover, Black, M14x1, Knurled grip
Thread cover, Black, M14x1.5, Knurled grip
Thread cover, Black, M15x1, Knurled grip
Thread cover, Black, M15x1.5, Knurled grip
Thread cover, Black, M16x1, Knurled grip
Thread cover, Black M17x1, Knurled grip
Thread cover, Black M18x1, Plain
Thread cover, Black, 1/2-20 unf, Knurled grip
Thread cover, Black, 1/2-28 unef, Knurled grip
Thread cover, Black, 5/8-18 unf, Knurled grip
Thread cover, Black 5/8-24 unef, Plain

Thread cover, Stainless steel, M13x1, Knurled grip
Thread cover, Stainless steel, M14x1, Knurled grip
Thread cover, Stainless steel, M14x1.5, Knurled grip
Thread cover, Stainless steel, M15x1, Knurled grip
Thread cover, Stainless steel, M15x1.5, Knurled grip
Thread cover, Stainless steel, M18x1, Plain
Thread cover, Stainless steel, 1/2-20 unf, Knurled grip

Thread cover, Warmint stainless steel, M14x1, Plain
Thread cover, Warmint stainless steel, M15x1, Plain
Thread cover, Warmint stainless steel, 1/2-20 unf, Plain

Thread cover, Warmint black composite, M13x1, Plain
Thread cover, Warmint black composite, M14x1, Plain
Thread cover, Warmint black composite, M15x1, Plain
Thread cover, Warmint black composite, 1/2-20 unf, Plain

Product contains:
Thread cover

Suitable for:
Weapon/barrel thread

Measurements:
Diameter: 14,6-22mm
Length: 15mm

Weight:
4-22 gram

Material:
Steel or composite

Color:
Black or stainless steel

Other:
-

Before using the product, read the installation instructions or user manual.

Ensure that the product is compatible with your Stalon silencer or weapon.

Vår historia börjar 1989 i en gammal ladugård långt norrut i det svenska höglandet.

Vid den tiden producerade vi precisionsdetaljer för entreprenörer som Volvo, Koenigsegg och andra välkända företag. Vi utvecklade ett enormt öga för detaljer och kvalitet i dessa projekt, vilket blev en nyckel för framtida produktioner och innovationer. År 2007 designade vi vår första ljuddämpare för den svenska marknaden och distribuerade produkterna till lokala vapenbutiker. Två år senare, 2009, förändrades allt. Vi byggde om ladan och optimerade den för utveckling och produktion av ljuddämpare. Brytpunkten 2009 var nödvändig för att kunna uppfylla vår passion:

Att leverera den mest episka upplevelsen någonsin i produkter för jakt och målskytte.
Sedan 2009 har vi skapat syftes-byggda ljuddämpare och tillbehör för jakt och skytte och vi har inga avsikter att göra något annat.

rekommenderade tillbehör

Front 108, X-serien
Läs mer
Front 149, X-serien
Läs mer
Konisk pipbussning, X-serien
Läs mer
Neopren Kamouflage, X-serien
Läs mer
Neopren m. cordura, X-serien
Läs mer
Pipbussning X-serien
Läs mer

recommended accessories

Accessory mount, X-Series
Read more
Open sight, X-Series
Read more
Barrel support, X-Series
Read more
Neoprene w/ cordura, X-series
Read more
Neoprene Camouflage, X-series
Read more
Conical barrel support, X-Series
Read more